W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory - umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku stacji obsługi pojazdów na strefę przyjęcia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu „PILUTIL”, na części działek o numerach ewidencyjnych 390 i 82 w Śmiłowie, gmina Kaczory

22.02.2018

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 22.02.2018 r.
GP.6220.5.2017

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji nr GP.6220.5.2017 z dnia 16.02.2018 r. wydanej dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory, umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku stacji obsługi pojazdów na strefę przyjęcia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu „PILUTIL”, na części działek o numerach ewidencyjnych 390 i 82 w Śmiłowie, gmina Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,  tj. w dniach od 22.02.2018 r. do dnia 08.03.2018 r. włącznie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:27 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory - umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku stacji obsługi pojazdów na strefę przyjęcia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu „PILUTIL”, na części działek o numerach ewidencyjnych 390 i 82 w Śmiłowie, gmina Kaczory 1.0 29.11.2022 11:27 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}