W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Kaczory

05.04.2018

WÓJT GMINY KACZORY
 Kaczory, dnia 05.04.2018 r.
 

GP.6220.5.2013

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  • o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.5.2013 z dnia 29.03.2018 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody na terenie gminy Kaczory w miejscowości Zelgniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 128 i 434. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz, działających przez pełnomocnika Pana Wiesława Jackowskiego WiR Engineering LtD Wiesław Jackowski ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,  tj. w dniach od 06.04.2018 r. do dnia 19.04.2018 r. włącznie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:27 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Wójta Gminy Kaczory 1.0 29.11.2022 11:27 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}