W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXXI sesji Rady Miasta i Gminy

07.11.2022

XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory - 15 listopada 2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE

RADA MIASTA I GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców, że

w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 1200 (wtorek)

w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory.

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kaczory
/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XXXI sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Burmistrza.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2022 – 2028.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie w Kościele Parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, wpisanym do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 12. Zajęcie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu spłaty udzielonej pożyczki Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadam Komunalnymi” w Pile.
 13. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 16. Zakończenia.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.11.2022 15:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Miasta i Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o XXXI sesji Rady Miasta i Gminy 2.0 08.11.2022 12:09 Maciej Górka
Informacja o XXXI sesji Rady Miasta i Gminy 1.0 07.11.2022 15:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}