W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXVI sesji Rady Miasta i Gminy

16.02.2022

Napis XXVI SESJA RADY MIASTA I GMINY KACZORY z datą 23 lutego 2022 i godziną 12:00 oraz herbami.

O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 23 lutego 2022 r.  o godz.  12:00 (środa)

w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta i Gminy.


Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
/-/ Stefan Kowal

Porządek XXVI sesji:

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Burmistrza.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2022 – 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Miasto i Gminę Kaczory współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kaczory.      
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kaczory za rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 20. Zakończenie.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2022 08:20 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UMIG w Kaczorach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o XXVI sesji Rady Miasta i Gminy 4.0 23.02.2022 08:41 Maciej Górka
Informacja o XXVI sesji Rady Miasta i Gminy 3.0 23.02.2022 08:07 Maciej Górka
Informacja o XXVI sesji Rady Gminy 2.0 23.02.2022 08:06 Maciej Górka
Informacja o XXVI sesji Rady Gminy 1.0 16.02.2022 08:20 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}