W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXIV sesji Rady Gminy

03.12.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XXIV sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kaczory.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/251/2018 z dnia 21 września 2018 r.       w sprawie Statutu Gminy Kaczory
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Kaczory dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – „Letnisko Torfowisko”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina – rejon drogi do Chodzieży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – część północno-wschodnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon jeziora Kopcze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działki nr 388/4, 388/5 i 398/1.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Leśnej i Śmiłowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – tereny przemysłowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Śmiłowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki                                i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 20. Informacja o złożonych interpelacjach.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 23. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

{"register":{"columns":[]}}