W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXIII sesji Rady Gminy

22.10.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XXIII sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/251/2018 w sprawie Statutu Gminy Kaczory.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/99/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/167/2013 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Wodnych i Kanalizacji w Kaczorach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Kaczorach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaczorach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
 11. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Zelgniewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaczory.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kaczory – rejon ulicy Słonecznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącego w Śmiłowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 19. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 20. Informacja o złożonych interpelacjach.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 23. Zakończenie.
{"register":{"columns":[]}}