W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXII sesji Rady Gminy

20.08.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal


Porządek XXII sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaczory.
 6. Przyjęcie oświadczenia przez Radę Gminy Kaczory w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
 7. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów:
  • dyrektorzy przedszkoli: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo, Dziembówko, Rzadkowo, Zelgniewo i Morzewo;
  • dyrektorzy szkół: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 11. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

 

 

{"register":{"columns":[]}}