W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XVIII sesji Rady Gminy

08.02.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XVIII sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kaczory za      rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Urzędu Gminy.
 10. Informacja o złożonych interpelacjach.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

{"register":{"columns":[]}}