W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW położonej w obrębach Krzewina, Dziembowo i Kaczory

14.10.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3
w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 13.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. włącznie.

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW położonej w obrębach Krzewina, Dziembowo i Kaczory 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}