W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o Regionalnym Ośrodku EFS w Pile

10.05.2007

Głównym celem powstałego przy Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile – Regionalnego Ośrodka  EFS jest przede wszystkim aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS, animowanie lokalnych organizacji oraz pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów EFS.

Działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek EFS, przyczyniają się do:
1.    Propagowania wiedzy związanej z EFS, szerokimi możliwościami i korzyściami wynikającymi z jej wdrażania i aplikowania o środki EFS w regionie.
2.    Aktywnego popularyzowania idei i praktyki partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju.
3.    Wsparcia potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej.

Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Pile obejmują:
1.    Szkolenia beneficjentów EFS z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej procedur aplikowania do EFS w tym: problematyki objętej wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzania projektem, jak również cykl szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno prywatnego.
2.    Animowanie inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i współpracy partnerskiej, które mogą być współfinansowane z EFS oraz pomoc projektodawcom w przygotowaniu i wdrażaniu wysokiej jakości projektów.
3.    Informacje i promocja EFS poprzez organizowanie konferencji, publikacje w prasie, TV, radio, na stronach www, oraz poprzez wydawnictwo materiałów informacyjno-promocyjnych.
Zasięg działania REGIONALNY OŚRODEK EFS Piła: obejmuje swoimi usługami osiem powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.

Adresatami działań Regionalnego Ośrodka EFS w Pile są:
1.    Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS.
2.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (np. ośrodki pomocy   społecznej, centra pomocy rodzinie).
3.    Instytucje rynku pracy tj.: ochotnicze hufce pracy, urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej.
4.    Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych).
5.    Szkoły i instytucje szkoleniowe.
6.    Ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
7.    Małe Średnie Przedsiębiorstwa (MSP).
8.    Osoby indywidualne zainteresowane informacją o  EFS.

{"register":{"columns":[]}}