W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej

04.05.2017

Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w 2016 r.

Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 243/2010 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kaczory i jednostkach organizacyjnych Gminy Kaczory oraz zasad jej koordynacji.

Opracowany na podstawie § 14 ww. zarządzenia plan kontroli zarządczej na 2016 r. zawierał dwa rodzaje kontroli: wewnętrzne i finansowe.

Kontrola zarządcza swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja wniosków, dofinansowanie,

  • Prowadzenie metryki spraw – decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • Terminowość załatwiania spraw – decyzje administracyjne z zakresu ewidencji ludności,
  • Gospodarowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy – umowy najmu, ewidencja kosztów.

Kontrolą finansową objęto gminną jednostkę organizacyjną, w której przedmiotem kontroli były zagadnienia w zakresie realizacji wydatków do założonego planu finansowego.


Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Kaczory przeprowadzone zostały przez Panią Gizelę Durecką – Sekretarza Gminy.

Kontrolę przeprowadzono na stanowisku do spraw:

  • rolnych i ochrony środowiska,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych.,
  • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg.


Kontrola finansowa została przeprowadzona w Publicznym Przedszkolu w

Dziembówku przez Panią Joannę Mizerkiewicz – Dreze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kaczory.


Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli

(23-27.06.2016 r.; 06.07.2016 r.; 15.09.2016 r.; 21.10.2016 r. i 25.11.2016 r. ).

Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokołach kontroli. Protokoły kontroli zostały podpisane przez osobę kontrolowaną i kontrolującego.


Protokoły z kontroli zostały sporządzone i przekazane osobom kontrolowanym celem realizacji zawartych w nich zaleceń.

Kaczory, 15 luty 2017 r.

Sporządził
Sekretarz
/-/ Gizela Durecka

Zatwierdził
Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2022 13:41 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej 1.0 01.03.2022 13:41 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}