W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla wnioskodawców – Granty PPGR

23.11.2021

Informacja dla wnioskodawców – Granty PPGR

W ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” do Urzędu Gminy w Kaczorach zostało złożone 331 wniosków.

Organizator konkursu nałożył na gminę dodatkowy obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach.

Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić, czy:

  1. dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  3. krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  4. krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  5. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zgodnie z informacją otrzymaną od organizatora konkursu złożone oświadczenia uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z prowadzoną dodatkową weryfikacja oświadczeń w najbliższych dniach pracownik Urzędu Gminy w Kaczorach będzie kontaktować się z wnioskodawcami, których oświadczenie wymaga uzupełnienia brakujących dokumentów.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną wykluczone z konkursu.

Przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona do 8 grudnia 2021 r.

Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Plakat PPGR

{"register":{"columns":[]}}