W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Impreza pod nazwą "OBCHODY NADANIA PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI KACZORY"

29.06.2022

Baner obchody nadania praw miejskich.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że impreza pod nazwą "OBCHODY NADANIA PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI KACZORY", która odbędzie się 9 lipca 2022 r. - w godzinach od 18:00 do 22:00 podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.)
Prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.
Plakat zapraszający na "Obchody nadania praw miejskich miejscowości Kaczory" Impreza odbędzie się 9 lipca 2022r. na stadionie LZS w Kaczorach. Program imprezy: 16:00 Wkopanie kapsuły czasu przy Bramie Miejskiej w Kaczorach i przejście na stadnion LZS 16:30 Koncert Miejsko-Gminnej Orkietry Dętej w Kaczorach 17:00 Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory oraz wręczenie statuetek zasłużonym dla miasta i gminy. 18:30 "KasjaN" z zespołem 20:00 Koncert zespołu "Golec Orkiestra" 22:00 Zabawa taneczna z Beatą Spychalską i zespołem San Marco
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 1. Organizatorm imprezy masowej jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach. 2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez oraganizatora. 3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 4. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie bron i lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzania psób oraz obowiązuje zakaz wjazdu rowerów. 5. Wstęp na impreze możliwy będzie o godzinie 18:00 przez wyznaczone wejście główne. 6. Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia mają wstęp tylko pod opieką osób dorosłych. 7. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz rgulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkować się poleceniom oznakowanych członków słiżby informacyjnej i służby porządkowej organizatora. 8.Organizator może utrwalić przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzenie w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach. 9. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg imprezy nie zostaną wpuszczone na jej teren. 10. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo: a) legitymowania osób w celu istalenia ich tożsamości, b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, żę osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4 regulaminu. 11.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające określone w punkcjie 4 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o którcyh mowa w pkt. 9 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe. 12.Z terenu imprezy będą usuwanie osoby, które swoim zachowaniem zakłucają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 13.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożęnei dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji. 14. Wszelakich informacji, a w szczególnośći dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora. 15. Osoby uczestniczące w imprezie powinny zapoznać się z regulaminem imprezy. 16. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara. 17. Kto nie wykonuje poleceń organizatora lub służby porządkowej, zgodnie z ustawą z dnia 20 marcja 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, p[odglea karze grzywny nie niższej niż 2.000zł. 18. Wejście na teren imprezy masowej oznacza akceptację powyższego regulaminu.
{"register":{"columns":[]}}