W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gospodarka odpadami – co nas czeka po 1 lipca?

25.04.2013

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Polskę czeka rewolucja śmieciowa, albowiem 1 lipca br. rusza nowy system gospodarki odpadami. Czy wiemy z czym wiążą się nowe zmiany i czy jesteśmy na nie przygotowani? Aby ułatwić Państwu orientację w przepisach, przedstawiamy kilka ważnych informacji na ten temat.

Nowym system gospodarki odpadami objęte zostają wszystkie nieruchomości, zarówno te zamieszkałe jak i niezamieszkałe (jak np.: szkoły, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe, hotele, targowiska, rodzinne ogrody działkowe, domki letniskowe). Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów zapewnia w naszym regionie Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, który działa w imieniu 15 gmin na terenie trzech powiatów:

powiat pilski: gmina Białośliwie, gmina Kaczory, gmina Miasteczko Krajeńskie, miasto Piła, gmina Szydłowo, miasto i gmina Ujście, miasto i gmina Wyrzysk, miasto i gmina Wysoka;

powiat czarnkowsko-trzcianecki: gmina Czarnków, gmina Drawsko, miasto i gmina Krzyż Wielkopolski, miasto i gmina Wieleń;

powiat złotowski: miasto i gmina Jastrowie, miasto i gmina Krajenka, miasto i gmina Okonek.

– Z dniem 1 lipca to Związek, przejmuje odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów i to my, w imieniu właścicieli i zarządców nieruchomości, podpisywać będziemy umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Aktualnie kończymy już procedury przetargowe, tak aby jak najszybciej ogłosić przetarg na operatora systemu – odbiorcę odpadów – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący zarządu Związku.

W naszym regionie, na obszarze 15 gmin tworzących Związek, ustanowiony został jeden sektor odbioru odpadów, co oznacza, że odbierać je będzie jedna firma, aczkolwiek nie wyklucza się, że będzie ona mogła mieć podwykonawców. Zebrane odpady mają być kierowane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów (RIPOK), wyznaczonych w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. – Ważne jest to, że to po stronie operatora będzie leżał obowiązek niepłatnego udostępnienia pojemników na odpady, a także utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Ponadto operator będzie musiał zapewnić także worki do selektywnej zbiórki odpadów, dla wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych i domów w zabudowie zagrodowej – mówi Andrzej Karol Gawłowski, zastępca przewodniczącego Związku. – To bardzo ważna decyzja, którą Zgromadzenie Związku podjęło na ostatnim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia. Ponadto, aby zagwarantować odpowiedni system monitoringu i kontroli wykonywanych usług, operator będzie musiał wyposażyć wszystkie pojazdy odbierające odpady w system GPS, który powiązany będzie z elektronicznym systemem rejestracji odbioru odpadów.

Co wynika z nowych przepisów dla mieszkańców? Każdy właściciel i zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów i samodzielnego wyliczenia opłaty, jaką comiesięcznie będzie uiszczał z tego tytułu. Dostarczenie deklaracji do właścicieli nieruchomości będzie niezwykle trudnym przedsięwzięciem, również logistycznym. – Szacujemy wysyłkę ok. 50 tys. deklaracji, które rozprowadzać będą, na terenach wiejskich sołtysi, w miastach natomiast poczta kurierska i gońcy. Wysyłkę deklaracji planujemy rozpocząć z początkiem maja, zwrot natomiast, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, ma nastąpić do 24 maja br.- informuje Zygmunt Jasiecki.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wypełnienia druku deklaracji o symbolu DO-1 z punktem H. Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny została przyjęta stawka 10 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów stawka ta wynosi 15 zł za każdą zamieszkującą nieruchomość osobę. Wysokość opłaty w tym przypadku stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki, w zależności od tego czy odpady są selektywnie zbierane czy też nie.

Inny system wyliczenia opłaty dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (np. szkoły, lokale handlowe itp.). W tym przypadku właściciele lub zarządcy nieruchomości wypełniają deklarację DO-1 z punktem I. Opłata stanowi iloczyn ilości wywożonych pojemników na odpady o określonej pojemności oraz stawki za ich opróżnienie. – Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki zróżnicowane są w zależności od zdeklarowanego sposobu zbiórki. Warto więc zastanowić się nad selektywną zbiórką odpadów, ponieważ – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców – różnica opłat w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki lub jej brakiem może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie – mówi dr inż. Małgorzata Sypuła, kierownik działu gospodarki odpadami i administracji Związku – Segregacja odpadów będzie się opłacać.

W celu ułatwienia wypełniania deklaracji planowana jest organizacja punktów informacyjno-konsultacyjnych w każdej gminie należącej do Związku. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nowy system budzi wiele wątpliwości, dlatego też chcemy je wyjaśniać na bieżąco. Nasi pracownicy będą oddelegowani na jeden dzień do wyznaczonych punktów w gminach, gdzie będą pomagać przy wypełnianiu deklaracji, obliczaniu ilości i objętości pojemników, wyliczaniu opłaty. Wszystko po to, by jak najszybciej zbudować bazę danych wytwórców odpadów i właściwie wdrożyć nowy system – informuje Andrzej Karol Gawłowski.

Warto podkreślić, że opłatę za odbiór odpadów trzeba będzie uiszczać comiesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Co ważne, opłata będzie trafiać na indywidualny numer konta, który zostanie nadany odrębnie każdemu z właścicieli nieruchomości, po złożeniu deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji Związek sam wyznaczy wysokość opłaty drogą decyzji administracyjnej.

Jedną z podstawowych przesłanek nowej ustawy regulującej czystość i porządek w gminach jest unijny wymóg redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska, w tym odpadów biodegradowalnych i opakowaniowych. – Jak się okazuje selektywna zbiórka odpadów nie musi być wcale trudna, trzeba tylko wiedzieć jak właściwie je segregować, a to czasami budzi wiele wątpliwości – mówi dr inż. Małgorzata Sypuła Dlatego też jako Związek będziemy informować jak prowadzić selektywną zbiórkę. Do każdej deklaracji dołączona zostanie też specjalna ulotka, stanowiąca pewnego rodzaju poradnik.

Dodatkowo, na zlecenie Związku, operator systemu będzie organizował systematycznie zbiórki odpadów problemowych np. wielkogabarytowych, odpadów budowalnych, opon itd. W nowym systemie gospodarki należy bowiem pamiętać, że do pojemnika na zmieszane odpady komunalne powinno trafić tylko to, czego nie uda się wysegregować.

Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nastąpią duże zmiany. Zgodnie z wolą ustawodawcy, mają być to zmiany na lepsze. Jak system będzie funkcjonował w praktyce? Okaże się już po 1 lipca br.

Szczegółowych informacji udziela Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, e-mail: prgok@prgok.pl, www.prgok.pl, tel. 67 344 21 00.

{"register":{"columns":[]}}