W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Kaczory przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”

13.09.2019

Gmina Kaczory przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”

baner czyste powietrze

W dniu 12 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie porozumień w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a niektórymi gminami z terenu Wielkopolski. Do pomocy w realizacji programu przystąpiła również Gmina Kaczory.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a od 29 lipca 2019 r. także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚIGW. Gmina Kaczory przyjmuje wnioski o dofinansowanie i dokonuje ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Warunkiem podstawowym dla budynków istniejących jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, a dla budynków nowo budowanych (tylko do końca 2019 r.): zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Chcąc uzyskać dofinansowanie wnioskodawca powinien zarejestrować się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/), wypełnić  formularz PDF i przesłać elektronicznie wniosek. Wypełniony formularz PDF należy również wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy urzędu, gdzie zostanie poddany wstępnej weryfikacji. W Urzędzie Gminy, w biurach numer 6 i 8 można również uzyskać więcej informacji na temat samego programu oraz otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku.

Dowiedz się więcej:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze

czyste powietrze

{"register":{"columns":[]}}