W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktywni na 100%

16.08.2019

Aktywni na 100%

Projekt pn. „Aktywni na 100%” realizowany jest w okresie 01.06.2019-30.11.2021.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczności lokalnych i zwiększenie zaangażowania do działania w obszarze pomocy społecznej mieszkańców, przedstawicieli grup formalnych, nieformalnych z 30 gmin województwa wielkopolskiego o niskim poziomie aktywności społecznej.

Działania zaplanowane w projekcie to:

– DIAGNOZA przeprowadzona na terenie wszystkich 30 gmin objętych wsparciem w ramach projektu

– WSPARCIE MERYTORYCZNE:

SZKOLENIA: prowadzone w sposób teoretyczny (przekazanie wiedzy) i praktyczny. Tematyka dotyczyć będzie m.in. mobilizowania ludzi do działania, rozwiązywania problemów społecznych, tworzenia projektów społecznych, źródeł pozyskiwania środków na działania społeczne.

WARSZTATY: uzupełnienie działań szkoleniowych. Tematyka wynikać będzie z potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych. Celem warsztatów jest zwiększenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ożywiania społeczności lokalnej i rozwiązywaniu problemów społecznych.

DORADZTWO – m.in. z tematyki: mobilizowania społeczności lokalnej, konsultacji tworzonych projektów społecznych, udzielania odpowiedzi na pytanie związane z aplikowaniem do ogłaszanych konkursów, wsparcia w zarządzaniu projektem, rozliczaniu, prowadzeniu dokumentacji, ewaluacji, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

DYŻURY DORADCZE – prowadzone w formie mailowej, telefonicznej i dyżurów doradczych w terenie.

– ANIMACJA – spotkania animacyjne dot. będą mobilizowania, motywowania społeczności do działania, inspirowania do zawiązywania grup, tworzenia nowych NGO, wspierania i planowania lokalnych przedsięwzięć, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów.

– PROMOCJA – celem promowania ciekawych inicjatyw, które realizowane są w poszczególnych społecznościach lokalnych.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i lokalnych liderów z terenu Gminy Kaczory na bezpłatne spotkanie z doradcą, podczas którego będzie można skonsultować m.in. pomysły na projekty, możliwości dofinansowania oraz otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Już wkrótce Centrum PISOP ogłosi kolejną edycję konkursu Wielkopolska Wiara, w której można pozyskać  do  5000 zł na działania społeczne. Podczas spotkania chętnie Państwu opowiemy o zasadach konkursu i pomożemy przygotować koncepcję projektu.

Bezpłatne doradztwo odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach, 20.08.2019 w godz. od  10.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy

Centrum PISOP

{"register":{"columns":[]}}