W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

70-lecie Ochotniczej Straży pożarnej w Dziembowie

21.05.2012

70-lecie Ochotniczej Straży pożarnej w Dziembowie

W minioną sobotę 19 maja członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziembowa uroczyście uczcili jubileusz 70-lecia działalności jednostki. Jubileuszowa uroczystość odbyła się na placu przy remizie strażackiej w Dziembowie.

Na tą wyjątkową uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in.: zastępca komendanta powiatowego PSP w Pile – mł. bryg. Robert Komarnicki, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pile – Krzysztof Fojt, wójt gminy – Brunon Wolski, przewodniczący Rady Gminy – Stefan Kowal, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Aleksandra Wienke i Ryszard Grzelak, szef Nadleśnictwa w Kaczorach – Krzysztof Gromaczkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie – Elżbieta Kozak, dyrektor Banku Spółdzielczego w Kaczorach Anita Golla, radni gminy Kaczory, sołtysi pobliskich wsi, dyrektorzy przedszkoli w Dziembowie i Dziembówku, członkowie Zarządu Gminnego OSP w Kaczorach oraz druhowie z pobliskich jednostek OSP.

Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem gminnych jednostek OSP ulicami Dziembowa na plac przy miejscowej remizie, gdzie po złożeniu meldunku i zagraniu hymnu strażackiego przez gminną orkiestrę dętą, prezes jednostki dh Zygmunt Dorszewski powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowy referat.

W dalszej części uroczystości prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pile – Krzysztof Fojt w asyście wójta gminy Brunona Wolskiego, przewodniczącego Rady Gminy Stefana Kowala i zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pile mł. bryg. Roberta Komarnickiego uhonorował osiemnastu najbardziej zasłużonych strażaków. Odznakę „wzorowy strażak„ przyznano Grzegorzowi Peksie i Maciejowi Bartoszowi. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: Mariusza Koca, Rafała Nowaka, Stefana Ryczka, Grzegorza Kozerę, Leszka Popowskiego, Macieja Rochowskiego, Grzegorza Puchałę, Romana Zodrowa i Grzegorza Nowaka. Srebrne medale z kolei otrzymali: Tomasz Mostaller, Ryszard Maślanka, Marcin Załachowski, Damian Mostaller, Mirosław Siwiak oraz Leszek Załachowski. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono Bronisława Mostallera. Włodarz gminy dziękując za wkład pracy wniesiony w rozwój jednostki wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy: Józefowi Nowakowi, Zygmuntowi Dorszewskiemu, Kazimierzowi Martence, Janowi Kierujowi, Stanisławowi Gruntkowskiemu, Krzyszofowi Kamińskiemu, Józefowi Młynarkowi i Łucjanowi Kończakowi. Specjalny list z podziękowaniami za zaangażowanie i wkład pracy wniesiony przy budowie Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą strażacką otrzymał również były sołtys Apolinary Załachowski.

Podczas okolicznościowych przemówień, które miały miejsce później wiele razy padły życzenia, wyrazy uznania i słowa dziękuję.

Wójt gminy Brunon Wolski w imieniu radnych, sołtysów podziękował strażakom za to, że poświęcają swój czas, zdrowie i życie, że są i chcą pomagać innym. – Serce raduje się na myśl, że od 70 lat tak prężnie działacie – podkreślił. Na ręce prezesa jednostki złożył okolicznościowy puchar i kwiaty.

Życzenia złożyli także m.in. zastępca komendanta powiatowego PSP w Pile mł. bryg. Robert Komarnicki i prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pile – Krzysztof Fojt.

Robert Komarnicki: – Życzę Wam kolejnego, tym razem historycznego jubileuszu – 100-lecia oraz tego, aby ta jednostka żyła i prężnie działa przez kolejne 30 lat. Zaznaczył, że jednostka w Dziembowie ma szczęście do ludzi, którzy potrafią zarządzać.

Z kolei prezes ZP ZOSP Krzysztof Fojt życzył kolegom druhom doczekania wejścia jednostkido krajowego systemu pożarniczo-gaśniczego.

Zabierając głos prezes OSP w Dziembowie Zygmunt Dorszewski dziękował druhom za pomoc w ochronie najcenniejszych wartości życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia w sytuacjach zagrożenia. Życzył kolegom z pobliskich jednostek dużo satysfakcji z wypełniania tej zaszczytnej społecznej służby. Słowa podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc skierował także pod adresem władz samorządowych i lokalnych zakładów pracy. W podzięce wręczył pamiątkowe patery.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości członkowie jednostek, delegacje i zaproszeni goście przeszli na pobliski stadion sportowy, gdzie rozegrano doroczne Gminne Zawody Pożarnicze. W zawodach wystartowało trzynaście reprezentacji z gminy Kaczory. Drużyny tradycyjnie rywalizowały w dwóch konkurencjach: w biegu sztafetowym i bojówce. W grupie seniorów spośród pięciu startujących drużyn najlepiej wypadły zespoły z Dziembowa (I miejsce), Kaczor (II miejsce) i Morzewa (III). Na pozostałych miejscach uplasowały się drużyny z: Prawomyśla (IV) i Zelgniewa (V). Wśród młodzieżowych drużyn dziewcząt czołowe miejsca zajęły reprezentacje: z Morzewa (I), Dziembowa (II) i Zelgniewa (III). W grupie chłopców przodowało: Morzewo (I), Zelgniewo (II) i Dziembowo (III). IV i V miejsce przypadło kolejno drużynom z Kaczor i Prawomyślna. W finałowej części zawodów najlepsze drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Sobotnią imprezę zakończyły uroczysty obiad, przygotowany przez miejscowe panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz zabawa taneczna przy zespole „Sągorsi”.

* * *

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembowie sięgają okresu okupacji hitlerowskiej. Jednostka powstała w 1942 r. , a jej założycielami byli: Alojzy Kledzik, Jan Bogusławski, Bernard Filona i Bernard Zodrow. Na początku działalności istniały dwie sekcje: polska i niemiecka. Naczelnikiem jednostki od 1946 r. był Alojzy Kledzik. W 1947 r. społeczeństwo wsi Dziembowo i Dziembówko ufundowało sztandar dla jednostki, który stał się jej chlubą i symbolem. W roku 1950 funkcję naczelnika przejął dh Henryk Raciński. Prezesurę kolejno sprawowali: dh Bernard Zodrow, dh Stanisław Jabłonowski, dh Henryk Figlewski i dh Kazimierz Martenka. W 1980 r. stanowisko prezesa zaczął piastować Zygfryd Łapacz. W kolejnych latach jednostka czynnie brała udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach na terenie powiatu i współzawodnictwie między jednostkami, zajmując czołowe miejsca. W roku 1983 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziembowie otrzymała przydział na samochód bojowy Żuk z przyczepką. Klucze do samochodu przekazał na uroczystości w dniu 8 października 1983 r. Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Pile kpt. poż. Telesfor Muszyński. W 1990 r. oddano do użytku nową remizo-świetlicę. Dwa latach później podczas uroczystości 5o-lecia działalności jednostka została uhonorowana srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W latach 1990 – 2002 jednostka działała jeszcze prężniej, szkoląc nowych druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo-pożarniczych. W 1996 r. nowym naczelnikiem OSP w Dziembowie został dh Stanisław Gruntkowski, a jego zastępstwo objął dh Zygmunt Dorszewski. Za swoją działalność i zaangażowanie druhów: prezesa Zygfryda Łapacza, dh Zygmunta Dorszewskiego, dh Stanisława Gruntkowskiego, dh Kazimierza Martenki i dh Edwarda Nowaka jednostka OSP w Dziembowie w roku 2009 otrzymała nowy samochód Ford Transit. Po śmierci prezesa Zygfryda Łapacza przewodnictwo nad jednostką w 2010 r. przejął dh Zygmunt Dorszewski, który sprawuję prezesurę do dnia dzisiejszego. W 2011 r. przeprowadzono remont remizy strażackiej – pomalowano elewację zewnętrzną budynku i wymieniono bramę. Z okazji 70-lecia rok 2012 stał się dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembowie inspiracją do jeszcze aktywniejszej działalności.

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}