W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

55 – te urodziny Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembówku

04.11.2019

55 – te urodziny Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembówku

We wrześniu bieżącego roku minęło 55 lat od momentu powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembówku. Z tej okazji 19 października w Wiejskim Domu Kultury w Dziembówku odbyła się specjalna uroczystość jubileuszowa. Były kwiaty, życzenia i okolicznościowe odznaczenia. Nie zabrakło także podziękowań za lata bezinteresownej pracy na rzecz lokalnej społeczności, które złożyli wszystkim członkiniom koła zaproszeni goście m.in. Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory.

 Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca koła Bożena Jaworska, która przedstawiła historię powstania koła i zakres jego działalności, a następnie wręczyła wszystkim  członkiniom okolicznościowe kwiaty i  listy z podziękowaniami.

– Niewątpliwie najwięcej zasług dla koła mają członkinie. To one poświęcają swój cenny czas, wkładają wiele wysiłku w bieżącą działalność oraz ustawiczny rozwój, są autorkami tych wspaniałych sukcesów. To wam należą się dzisiaj najpiękniejsze podziękowania i życzenia,  by zdrowie i siły pozwoliły wam dalej pisać  karty historii naszego koła – mówiła podczas okolicznościowego przemówienia Bożena Jaworska.

 Przewodnicząca podziękowała również włodarzowi gminy oraz pozostałym osobom, z którymi członkinie współpracują na co dzień. Najbardziej zasłużone członkinie zostały uhonorowane odznaczeniem „Order Serca Matkom Wsi”. Odznaczenie te otrzymały: Bernadeta Witt, Krystyna Witt, Eugenia Giers, Zezona Przybyłek, Renata Śliwa i Bożena Jaworska.

Głos zabrali  także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. wójt gminy Brunon Wolski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Załachowski i Ryszard Grzelak, Andrzej Gryczka – prezes Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji  Rolniczych w Pile, sołtys wsi Jan Robakowski, dyrektor Przedszkola Publicznego w Kaczorach Violetta Misiora, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie Elżbieta Kozak  oraz doradca rolnośrodowiskowy Grażyna Barczykowska. Wszyscy życzyli samych pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej działalności na rzecz mieszkańców wsi i całej gminy Kaczory. Włodarz gminy składając życzenia, podziękował członkiniom koła za kultywowanie zwyczajów i tradycji polskiej wsi oraz zaangażowanie w działania na rzecz integracji mieszkańców Dziembówka. Na ręce przewodniczącej wręczył okolicznościową statuetkę i koszt ze słodyczami.

Sobotnie święto, które przebiegło w bardzo radosnej atmosferze, zakończyła zabawa taneczna.

* * *

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziembówku powstało we wrześniu 1964 r. Pierwszą przewodniczącą i  zarazem założycielką koła była pani Janina Szudrowicz. Na początku koło liczyło kilkadziesiąt osób i było bardzo aktywne. Organizowało kursy o różnej tematyce oraz wyjazdy do kina, teatru i zakładów pracy. Pani Szudrowicz prowadziła koło wiele lat, jednak praca w systemie zmianowym i dojazdy zmusiły ją do przekazania steru swojej następczyni pani Krystynie Łusiewicz. Po pani Łusiewicz na przewodniczącą wybrano panią Marię Went, która prowadziła koło przez kilka lat. Jednak był to okres, w którym członkinie nie były  już tak aktywne z różnych względów i zaczęły odchodzić z koła. Zrezygnowała również pani Maria Went. Aby nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku koła, to znaczy wyposażenia kuchni, przewodniczenie przejęła pani Krystyna Politowska, a po jej rezygnacji pani Maria Radzicka, która kierowała kołem, aż do momentu wyciszenia działalności kół gospodyń wiejskich w całym kraju, ze względu na likwidację kółek rolniczych pod patronatem, których koła gospodyń wiejskich istniały. Z inicjatywy Urzędu Gminy w Kaczorach we wrześniu 2004 r. postanowiono reaktywować na nowo działalność koła. Funkcję przewodniczącej powierzono Bożenie Jaworskiej, która piastuje tą funkcję do dnia dzisiejszego.

 Obecnie koło skupia dwadzieścia cztery panie. Członkinie są w różnym wieku, czynne zawodowo i emerytki. Wszystkie są młode duchem, aktywne i twórcze. Prowadzą bardzo imponującą działalność, przejawiającą się w różnych formach począwszy od organizacji uroczystości okolicznościowych typu walentynki, andrzejki, sylwester, spotkania opłatkowe, po organizację wycieczek i kiermaszów świątecznych. Członkinie bardzo mocno się angażują w ich przygotowanie oraz same chętnie w nich uczestniczą, wykazując zadowolenie ze swego udziału w życiu społeczności wiejskiej. Uczestniczą w konkursach kulinarnych organizowanych przez Lokalna Grupę Działania „Krajna nad Notecią”. Panie prowadzą aktywną działalność nie tylko na rzecz mieszkańców Dziembówka, ale również całej gminy, współorganizując m.in. Wielką Galę Jeździecką i Powiatowe Mistrzostwa w Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS. Dbają także o kuchnię i  zaplecze kuchenne przy sali WDK, systematycznie je doposażając.

Paulina Banasik
inspektor ds. promocji gminy

Zdjęcia (14)

{"register":{"columns":[]}}