W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Chodzieski Eko Ludek - miejska edukacja ekologiczna"

Gmina Miejska w Chodzieży otrzymała dofinansowanie projektu pt. "Chodzieski Eko Ludek - miejska edukacja ekologiczna" w ramach: Osi Priorytetowej 4 "Środowisko". Działania 4.5 "Ochrona przyrody". Poddziałania 4.5.4 "Edukacja ekologiczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została podpisana 18 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 390 300, 04 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 325 072,64 zł, wkład własny Gminy wynosi 48 760,91 zł, a otrzymane dofinansowanie z budżetu środków europejskich to 276 311,73 zł.

Celem projektu jest podniesienie  świadomości ekologicznej i utrwalenie proekologicznych nawyków mieszkańców Chodzieży. Mieszkańcy będą m.in. zachęcani do do codziennego, prawidłowego segregowania odpadów, do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz transportu i rekreacji niskoemisyjnej. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia i warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których przekazywana będzie wiedza ekologiczna. Dzieci - przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się poprzez zabawę,  mieszkańcom miasta dostarczone zostaną edukacyjne broszury. Projekt zakłada realizację "Miejskiej Praktycznej Edukacji Ekologicznej" w ramach, której zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do segregacji odpadów - automat i zgniatarki, ponadto na terenie miasta zostaną zamontowane trzy ławki solarne z ładowarką USB. Powstanie "Plenerowy Punkt Edukacji Ekologicznej - Chodzieski Eko Ludek" do realizacji cyklu zajęć plenerowych. Przy chodzieskich jeziorach zamontowane zostaną tablice edukacyjne "Chrońmy ptactwo wodne". Do dyspozycji mieszkańców, preferujących korzystanie z mediów wirtualnych,  oddana zostanie aplikacja edukacyjna "Chodzieski Eko Ludek", a dodatkowe treści - w tym specjalnie przygotowane filmiki edukacyjne -  publikowane będą w mediach społecznościowych - powstanie profil "Eko Ludka" na Facebooku.

Realizacja projektu przyczyni się do integrowania społeczności w działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska, inicjowania lokalnych i regionalnych przedsięwzięć ekologicznych oraz podnoszenia poziomu wiedzy oraz świadomości ekologicznej.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}