W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem

  • Numer zamówienia:RI.271.1.2024.RA
  • Jednostka publikująca:Gmina Wierzbica
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Opis zamówienia:Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy. 1. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w Dz.U. UE: https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/75172-2024 2. Postępowanie prowadzone jest na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-444e804b-c100-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Wierzbica
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.76MB
JEDZ - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem
espd-request.zip 0.08MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.pdf 0.74MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Załącznik​_nr​_1​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.11MB
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik​_nr​_2a​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.09MB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o dostawach
załącznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.09MB
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełniania parametrów technicznych i wyposażenia
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.12MB
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_oświadczenie​_o​_przynalezności​_do​_grupy​_kapitałowej​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.08MB
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.08MB
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_oświadczenie​_wykonawców​_wspólnie​_ubiegających​_się​_o​_zamówienie​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.09MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_umowy​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.pdf 0.39MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_SOPZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024​_-15032023.docx 0.12MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula RODO
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_RODO​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.09MB
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_GBA​_OSP​_Wierzbica​_2024.docx 0.09MB
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Kwota​_przeznaczona​_na​_sfinansowanie​_s​_OSP.pdf 0.15MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_na​_średni​_samochód​_pożarniczy​_dla​_OSP​_Wierzbica.pdf 0.05MB
Informacja o wyborze oferenta 20.03.2024 r.
Informacja​_o​_wyborze​_oferenta​_GBA​_dla​_Gminy​_Wierzbica.pdf 0.36MB Data dodania załącznika: 2024-03-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
220810-2024​_-​_Wyniki​_-​_TED.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.02.2024 13:48 Emilian Stańkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Roman Ankurowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 6.0 15.04.2024 10:21 Emilian Stańkowski
2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 5.0 20.03.2024 13:55 Emilian Stańkowski
2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 4.0 08.03.2024 12:13 Emilian Stańkowski
2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 3.0 05.02.2024 14:42 Emilian Stańkowski
2024. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażenie. m 2.0 05.02.2024 14:41 Emilian Stańkowski
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 1.0 05.02.2024 13:48 Emilian Stańkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}