W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Budżetowa na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Uchwała budżetowa XCI/465/2024

Materiały

Uchwała budżetowa 2024
Uchwała​_XCI​_465​_2024.pdf 0.19MB
Tabela Nr 1do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024r. - Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok
Tabela​_Nr​_1​_dochody1.pdf 0.30MB
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok
Tabela​_Nr​_2​_wydatki.pdf 0.30MB
Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok
Tabela​_Nr​_3​_wydatki​_majątkowe.pdf 0.18MB
Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
Tabela​_Nr​_4​_przychody​_i​_rozchody.pdf 0.14MB
Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024
Tabela​_Nr​_5​_Fundusz​_sołecki.pdf 0.20MB
Tabela nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów i wydatków z tytuły środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
14​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_6​_do​_Uchwały.pdf 0.51MB
Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2024 roku
Tabela​_Nr​_7​_dochody​_ochrona​_środowiska.pdf 0.15MB
Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2024 roku
Tabela​_Nr8​_dochody​_gospo​_odpadamidocx.pdf 0.16MB
Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2024 roku
Tabela​_Nr​_9dochody​_zezwo​_na​_alkoholdocx.pdf 0.18MB
Tabela Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan dochodów i wydatków Gminy Wierzbica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku
Tabela​_Nr​_10​_Fundusz​_pomocy​_Ukrainie.pdf 0.19MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik​_Nr​_1​_Udzielone​_dotacje​_2024​_.pdf 0.17MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r. - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.
Załącznik​_Nr​_2​_Plan​_przychodów​_i​_kosztów​_zakład​_​_budżetowy​_na​_2024.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2024 12:23 Emilian Stańkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Wziątek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Budżetowa na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r. 2.0 09.02.2024 12:25 Emilian Stańkowski
Uchwała Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r. 1.0 09.02.2024 12:23 Emilian Stańkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}