W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konkurs Matematyczny im. Hugona Steinhausa

Jasielski Konkurs Matematyczny im. Hugona Steinhausa

Rok szkolny 2021/2022

XX Jasielski Konkurs Matematyczny - wyniki

 

Wręczenie nagród i dyplomów będzie odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, ul. Czackiego 4.
Organizatorzy Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa serdecznie zapraszają laureata wraz z opiekunem na uroczyste zakończenie XX edycji konkursu.
 

Zaproszenie

 

 

 

Materiały

Zadania konkursowe 2021/2022
Zadania​_2022.pdf 0.52MB
Karta zgłoszenia do JKM
Karta​_zgloszenia​_do​_Jasielskiego​_Konkursu​_Matematycznego.pdf 0.52MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_uczestnika.pdf 0.32MB
Regulamin JKM
Regulamin​_JKM.pdf 0.27MB
Zadania z konkursu - rok szkolny 2019/2020
Zadania​_2019.pdf 0.55MB
Wyniki konkursu matematycznego - rok szkolny 2019/2020
Wyniki​_Steinhaus​_2019.pdf 0.19MB

Hugo Dionizy Steinhaus urodził się 14 stycznia 1887 r. w Jaśle. Gimnazjum ukończył w Jaśle w roku 1905. Studiował filozofię i matematykę we Lwowie. Doktoryzował się w Getyndze w 1911 roku i tam rozpoczął badania nad teorią szeregów trygonometrycznych, które później rozszerzył na teorię funkcji rzeczywistych, analizę funkcjonalną i szeregi ortogonalne. w 1920 roku został profesorem uniwersytetu lwowskiego, gdzie pracował do wybuchu wojny. W latach międzywojennych opublikował około 70 prac. Od 1924 r. współpracował ściśle z jednym z największych talentów matematycznych tego wieku Stefanem Banachem.
Początkowy okres II wojny światowej spędził we Lwowie, potem ukrywał się m.in. na Podkarpaciu, od listopada 1945 r. zamieszkał we Wrocławiu. Po wojnie był współorganizatorem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Stał na czele matematyków, których prace dotyczą zastosowań matematyki do techniki, fizyki, geografii, biologii, medycyny, sportu. Jest autorem kilku publikacji popularnonaukowych, z których największe powodzenie zdobył Kalejdoskop matematyczny, tłumaczony na kilkadziesiąt  języków. Pracował w Instytucie Matematyki PAN, w Komisji Pomiarów Antropologicznych, redagował "Zastosowania Matematyki". Został laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych oraz doktorem honoris causa kilku uniwersytetów. W roku 1965 otrzymał honorowe obywatelstwo Jasła, w czasie obchodów 600-lecia miasta.
Hugo Steinhaus zmarł 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu, mając 85 lat. W jego pogrzebie brała udział delegacja z Jasła.

Co zostało po Steinhausie?

Był autorem wielu zadań matematycznych. Oto jedno z nich:
W sali znajduje się n+1 osób (n>=1). Wykaż, że wśród nich istnieją takie dwie, które mają tę samą liczbę znajomych wśród osób przebywających w sali. Zakładamy, że jeśli osoba A zna osobę B, to również B zna osobę A.

Powszechnie uważa się, że był prekursorem działu matematyki zwanego teorią gier.
W arytmetyce zwany jest tzw. Problem Steinhausa, dotychczas częściowo tylko rozwiązany.  Tą nazwą określa się zagadnienie: czy przyporządkowując liczbie naturalnej sumę n - tych potęg jej cyfr otrzymamy po pewnej ilości kroków cykl zamknięty. Dotychczas tak wynika z dostępnej literatury , problem został rozwiązany całkowicie  dla n < 9.

Matematyk H. Steinhaus był także humanistą. Jest znany z licznych aforyzmów, a także tzw. hugenotków - oryginalnych nazw rzeczy dawno inaczej nazwanych, nieoczekiwanych interpretacji powszechnie używanych słów, powiedzeń. Zbiór literackiej twórczości tego słynnego wychowanka naszej Szkoły umieszczony jest w książce p.t. "Słownik racjonalny".

Regulamin Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa

 1. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Konkurs odbywa się w budynku tej szkoły w terminie dokładnie określonym przez Komisję Konkursu.
 2. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego oraz na zaproszenie organizatora uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego.
 3. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach, oddzielnie dla poziomu każdej z trzech klas szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie klas trzecich i czwartych (technikum) szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczą w konkursie na poziomie klas trzecich. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w zawodach na poziomie najniższym tj. klas pierwszych.
 4. Do udziału w konkursie z każdej szkoły objętej jego rejonem działania, mogą być zgłoszeni uczniowie osiągający dobre wyniki nauczania z matematyki, wykazujący zainteresowanie tym przedmiotem.
 5. Wybrani w poszczególnych szkołach nauczyciele zobowiązani są do przesłania w podanym terminie, na adres organizatora, imiennego wykazu (z zaznaczeniem klasy) uczniów zgłaszanych do konkursu oraz podpisanych przez rodziców zezwoleń na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku oraz osiągnięć uczestników konkursu. Formularze w/w zezwoleń stanowią załącznik  nr 1 do regulaminu.
 6. Nauczyciele szkół, do których uczęszczają uczestnicy konkursu, mają prawo do przesłania propozycji zadań, które po zaaprobowaniu przez organizatora mogą zostać wykorzystane w danej edycji konkursu.
 7. W skład Komisji Konkursu wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli matematyki ze strony organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego Komisji. Członkami Komisji mogą również zostać nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, których uczniowie biorą udział w zawodach.
 8. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania – czas pracy z zestawem to 150 minut.
 9. Prace uczniów są kodowane. Prace oceniają według wspólnie ustalonych kryteriów i punktacji, członkowie Komisji Konkursu.
 10. Uczniowie zajmujący miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej kategorii zostają laureatami konkursu, zaś uczniowie sklasyfikowani na pozycjach od czwartej do szóstej otrzymują wyróżnienie.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu następuje przy udziale laureatów, wyróżnionych oraz nauczycieli matematyki tych uczniów. Przewodniczący Komisji może zaprosić także, dla uświetnienia uroczystości inne osoby, takie jak: przedstawiciele lokalnego samorządu i władz oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych, osoby związane z Patronem.
 12. Koszty organizacyjne, dyplomów i nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz ich nauczycieli ponosi organizator konkursu przy wsparciu, po uzgodnieniu, powiatowych władz oświatowych. Koszty ewentualnego dojazdu uczestników konkursu i ich opiekunów oraz członków Komisji pokrywa macierzysta szkoła.
 13. Na uroczystości podsumowania konkursu jego zwycięzca w najstarszej kategorii, ma prawo wygłosić referat matematyczny na temat przez niego zaproponowany i uzgodniony z przewodniczącym komisji.

 

{"register":{"columns":[]}}