W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Młody Chemik Eksperymentuje

Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych

Rok szkolny 2022/2023

Lista osób zakwalifikowana do II etapu Powiatowego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych ,, Młody Chemik Eksperymentuje” rok szkolny 2022/2023

 1. Szymon Wróżek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy
 2. Anna Salwik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
 3. Kacper Kapanowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy
 4. Natalia Pluta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle
 5. Karolina Wojdyła – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
 6. Grzegorz Labut – Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy
 7. Kinga Kordek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
 8. Maja Motkowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy
 9. Sylwia Śliwa – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle
 10. Oliwia Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaśle
 11. Lena Kraus – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
 12. Anna Maguda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
 13. Oliwia Rzońca – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy
 14. Antoni Moskal – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
 15. Michał Kamiński – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

Materiały

Regulamin konkursu chemicznego 2023
Regulamin​_konkursu​_chemicznego​_2023.pdf 0.80MB

Wyniki I etapu Powiatowego Konkursu Chemicznego – rok szkolny 2021/2022

Do II etapu Powiatowego  Konkursu Chemicznego  dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Szmyd Janina – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bąk Anna – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Bezak Paweł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Hap Olga – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Kajor Patryk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Sudyka Igor – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Waśko Gabriela – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
Buglewicz Kamila – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle
Janik Julia – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Lenart Magdalena – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Ochałek Maja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Jakubiński Filip – Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle
Lisowiec Julia  – Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle
Cioś Emilia – Zespół Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle
Tylutki Igor – Zespół Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle

Zapraszamy wszystkich uczniów 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 do budynku I LO w Jaśle.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Chemicznego – rok szkolny 2021/2022

 1. Cele konkursu:
 1. Promowanie uzdolnionej młodzieży.
 2. Motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności podczas rozwiązywania chemicznych problemów.
 3. Popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych.
 4. Popularyzowanie chemii wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych.
 5. Dostrzeganie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie  i ochronę środowiska przyrodniczego.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu jasielskiego.
 2. Konkurs obejmuje następujące działy programowe:
 • Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają,
 • Atomy i cząsteczki,
 • Równania reakcji chemicznych,
 • Woda i roztwory wodne
 • Tlenki i wodorotlenki,
 • Kwasy,
 • Sole,
 • Związki  węgla z wodorem,
 • Pochodne węglowodorów – do drugiego etapu konkursu.

Treści  wykraczające poza podstawę programową:

 • Mol, masa molowa, objętość molowa gazów – do drugiego etapu konkursu.
 1. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.
 3. Do 25 stycznia 2022 r. szkoły podstawowe zostaną poinformowane o konkursie, podane zostaną terminy oraz sposób jego przeprowadzenia.
 4. Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole podstawowej ucznia - 4 lutego 2022 r. o godz. 10.00, drugi etap  odbywa się w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
 5. Do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela. Uczniowie rozwiązują zestaw zadań konkursowych przysłanych przez I LO w Jaśle, a prace oceniane są przez nauczyciela chemii zgodnie z kluczem i punktacją dołączoną do regulaminu. Nauczyciele przesyłają ocenione prace oraz punktację na adres organizatora: I LO Jasło ul. Czackiego 4 z dopiskiem „ Konkurs chemiczny dla szkół podstawowych” do dnia 14 lutego 2022 r. wraz z oświadczeniami rodziców o przetwarzaniu danych osobowych ucznia.
 6. Do drugiego etapu dostaje się 20 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z pierwszego etapu – osoby te zostaną poinformowane drogą elektroniczną, a ich nazwiska zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.1lojaslo.pl
 7. Etap drugi zostanie przeprowadzony 12 kwietnia 2022 r.  o godz. 10.00 w budynku I LO w Jaśle. W przypadku kontynuowania nauczania zdalnego dla uczniów  organizator ustali sposób przeprowadzenia drugiego etapu konkursu wg obowiązujących wytycznych.
 8. Każdy uczestnik konkursu może korzystać z kalkulatora.
 9. Prace uczniów z drugiego etapu ocenia komisja powołana przez organizatora konkursu.
 10. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w budynku organizatora 2 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.
 11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
 12. Laureaci otrzymują dodatkowe punkty, które honorowane będą w czasie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego na rok szkolny 2022/2023 r.
 13. Wyniki konkursu będą również opublikowane na stronie I Licem Ogólnokształcącego www.1lojaslo.pl.
 14. Opiekun uczestników konkursu odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Oświadczenie o treści:

 

 „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: ……………………………………………………………………………………………. ucznia ……..… klasy szkoły …………….……………………………………………………. Do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik Eksperymentuje” w roku szkolnym 2021/2022. ……………………………………………… Data i czytelny podpis rodzica

 

Organizator:
 I LO w Jaśle

Opiekun konkursu:
mgr inż. Róża Bizon

Wyniki konkursu chemicznego 2021

Dziękujemy za liczny udział w konkursie.
Gratulujemy wysokiego poziomu, dobrej znajomości wiedzy chemicznej.
Do drugiego etapu konkursu „Młody Chemik Eksperymentuje” zakwalifikowali się:
1. Kapitan Mikołaj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
2. Moskal Kinga – Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
3. Woliński Wiktor - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
4. Zając Igor - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
5. Szlachta Michał - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
6. Kudłaty Bartosz – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
7. Madej Jan - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
8. Krajewska Aleksandra - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
9. Madejczyk Anna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
10. Rusztowicz Karolina - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
11. Pabisz Dominika – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
12. Malinowski Mikołaj - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
13. Czerkowicz Anna – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
14. Biesiadowska Agnieszka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle
15. Drzymalska Patrycja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
16. Kozik Maria - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
17. Fryc Julia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
18. Madejczyk Magdalena – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle
19. Madejczyk Bartosz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Błażkowej
20. Bochnowski Michał - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Błażkowej

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

{"register":{"columns":[]}}