W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budowa linii 400 kV

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Strona internetowa poświęcona budowie sieci: http://liniaostrolekastanislawow.pl

Ortofotomapę z wariantami przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej zamieszczono na stronie http://liniaostrolekastanislawow.pl/wp-content/uploads/2019/07/190723_Ortofotomapa_Zabrodzie_1_5-000.pdf

 

Materiały

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów opublikowane przed 26.03.2021 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 maja 2021 r. nr WOOŚ-II.420.117.2020.JK.21
WOOŚ-II4201172020JK21.pdf 0.41MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 maja 2020 r. dot. możliwości składania uwag i wniosków w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Stanisławów
Obwieszczenie​_WOOŚ-II4201172020JK22.pdf 0.16MB
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_23072021.pdf 0.45MB
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie w z dnia 30.08.2021 dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_w​_z​_dnia​_30082021.pdf 0.93MB
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021 dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_13092021.pdf 0.63MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_14102021.pdf 0.64MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.8.2021.JK z dnia 13 października 2021r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn: budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostorołęka-Stanisławów
Obwieszczenie​_Wojewody​_400kV.pdf 1.20MB
Pismo dotyczące opinii dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa linii 400kV Ostrołęka-Stanisławów"
Opinia​_dla​_inwestycji​_Budowa​_linii​_400​_kV.pdf 0.24MB
Lokalizacja linii 400 kV na terenie Gminy Zabrodzie
Lokalizacja​_linii​_400​_kV​_na​_terenie​_Gminy​_Zabrodzie.pdf 1.00MB
Przejście linii 400 kV przez drogę gminna Basinów
Przejscie​_linii​_400​_kV​_przez​_droge​_gminna​_Basinow.pdf 0.61MB
Trasa linii 400 kV Ostrolęka-Stanislawów
Trasa​_linii​_400​_kV​_Ostroleka-Stanislawow.pdf 0.20MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.11.2021 r. o wydaniu decyzji nr 105/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Obwieszczenie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_z​_dnia​_12112021.pdf 0.84MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.7840.4.10.2021.ŁP z dnia 26 listopada o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przsyłowej (budowa linii 40 kV Ostrołęka-Stanisławów)
obwieszczenie.pdf 0.89MB
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.7840.4.10.2021.ŁP z dnia 25 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przsyłowej (budowa linii 40 kV Ostrołęka-Stanisławów)
zawiadomienie.pdf 0.92MB
{"register":{"columns":[]}}