W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budowa linii 400 kV

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Strona internetowa poświęcona budowie sieci: http://liniaostrolekastanislawow.pl

Ortofotomapę z wariantami przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej zamieszczono na stronie http://liniaostrolekastanislawow.pl/wp-content/uploads/2019/07/190723_Ortofotomapa_Zabrodzie_1_5-000.pdf

 

Materiały

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów opublikowane przed 26.03.2021 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 maja 2021 r. nr WOOŚ-II.420.117.2020.JK.21
WOOŚ-II4201172020JK21.pdf 0.41MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 maja 2020 r. dot. możliwości składania uwag i wniosków w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Stanisławów
Obwieszczenie​_WOOŚ-II4201172020JK22.pdf 0.16MB
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_23072021.pdf 0.45MB
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie w z dnia 30.08.2021 dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_w​_z​_dnia​_30082021.pdf 0.93MB
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021 dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_13092021.pdf 0.63MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_14102021.pdf 0.64MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.8.2021.JK z dnia 13 października 2021r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn: budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostorołęka-Stanisławów
Obwieszczenie​_Wojewody​_400kV.pdf 1.20MB
Pismo dotyczące opinii dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa linii 400kV Ostrołęka-Stanisławów"
Opinia​_dla​_inwestycji​_Budowa​_linii​_400​_kV.pdf 0.24MB
Lokalizacja linii 400 kV na terenie Gminy Zabrodzie
Lokalizacja​_linii​_400​_kV​_na​_terenie​_Gminy​_Zabrodzie.pdf 1.00MB
Przejście linii 400 kV przez drogę gminna Basinów
Przejscie​_linii​_400​_kV​_przez​_droge​_gminna​_Basinow.pdf 0.61MB
Trasa linii 400 kV Ostrolęka-Stanislawów
Trasa​_linii​_400​_kV​_Ostroleka-Stanislawow.pdf 0.20MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.11.2021 r. o wydaniu decyzji nr 105/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Obwieszczenie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_z​_dnia​_12112021.pdf 0.84MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.7840.4.10.2021.ŁP z dnia 26 listopada o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przsyłowej (budowa linii 40 kV Ostrołęka-Stanisławów)
obwieszczenie.pdf 0.89MB
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.7840.4.10.2021.ŁP z dnia 25 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przsyłowej (budowa linii 40 kV Ostrołęka-Stanisławów)
zawiadomienie.pdf 0.92MB
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 02.12.2021 r. dot. wydania decyzji SR.6540.3.2021 o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych dla potrzeb budowy linii 400 kV
obwieszczenie​_Starosty​_Powiatu​_Wyszkowskiego​_z​_dnia​_02122021.pdf 0.70MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczące wydanej decyzji nr 855/SAAB/2021 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka- Stanisławów”
WI-I78404102021ŁP​_Obwieszczeni​_tablica,​_bip​_do​_gmin.pdf 0.11MB
Postanowienie nr 1876/SAAB/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2021 r. prostujące oczywistą omyłkę w decyzji nr 855/SAAB/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
WI-I78404102021ŁP​_postanowienie​_prostujące.pdf 0.12MB
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów” w zakresie budowy 8 odcinków danej linii.
Zawiadomienie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_o​_wszczęciu​_postępowania​_z​_dnia​_15122021.pdf 1.43MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wydanej decyzji Nr 138/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów”
-7474142021-​_zawo​_wyd​_dec​_TABLICA+BIP.pdf 0.14MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.3.2022.JK informujące, że w dniu 4 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla: inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, inwestycja: „budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Część 6: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Zabrodzie i Jadów”
obwieszczenie​_wszczęcie-2.pdf 0.13MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.02.2022
zawiadomienie​_o​_wszczęciu​_postępowania​_z​_dnia​_14022022.pdf 0.89MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 179/SAAB/2022 Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej:inwestor inwestycji „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Część 6: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Zabrodzie i Jadów”
obwieszczenie​_decyzja​_gmina​_BIP.pdf 0.12MB
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.04.2022
Obwieszczenie​_Starosty​_Powiatu​_Wyszkowskiego​_z​_dnia​_19042022.pdf 0.35MB
Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.06.2022 r.
Decyzja​_GIND​_30062022.pdf 3.04MB
Decyzja z dnia 2 grudnia 2022r. Ministra Rozwoju i Technologii LI-III.7620.6.2022.AW.17
DLI-III762062022AW17​_decyzja​_02122022​_r.pdf 0.70MB
Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-III.7620.31.2022.WK.8 z dnia 28 grudnia 2022r.
DLI-III7620312022WK8​_-​_decyzja.pdf 0.71MB
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii dot. wydania dnia 28 grudnia 2022 r. decyzji znak DLI-III.7620.31.2022.WK.8
SDevelop​_+i23022315290.pdf 1.22MB
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wydanej decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r. znak: DLI-III.7620.31.2022.WK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: WI-I.747.4.16.2022.DW, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.
DLI-III7620312022WK9​_-​_obwieszczenie.pdf 0.52MB
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.28 z dnia 14 kwietnia 2023r
Zawiadomienie​_DOOŚ-WDŚZIL420342021KMSO28.pdf 0.43MB
Załącznik do Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 164/SPEC/2023
DECYZJA​_NR​_164​_SPEC​_2023​_400​_kV.pdf 6.55MB
Załącznik do Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 164/SPEC/2023
DECYZJA​_NR​_164​_SPEC​_2023​_400​_kV.pdf 6.55MB
{"register":{"columns":[]}}