W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budowa linii 400 kV

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Strona internetowa poświęcona budowie sieci: http://liniaostrolekastanislawow.pl

Ortofotomapę z wariantami przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej zamieszczono na stronie http://liniaostrolekastanislawow.pl/wp-content/uploads/2019/07/190723_Ortofotomapa_Zabrodzie_1_5-000.pdf

Materiały

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów opublikowane przed 26.03.2021 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 maja 2021 r. nr WOOŚ-II.420.117.2020.JK.21
WOOŚ-II4201172020JK21.pdf 0.41MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 maja 2020 r. dot. możliwości składania uwag i wniosków w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Stanisławów
Obwieszczenie​_WOOŚ-II4201172020JK22.pdf 0.16MB
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.117.2020.JK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_23072021.pdf 0.45MB
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie w z dnia 30.08.2021 dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów
Obwieszczenie​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_w​_z​_dnia​_30082021.pdf 0.93MB
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 13.09.2021 dot. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów.
Obwieszczenie​_RDOŚ​_z​_dnia​_13092021.pdf 0.63MB