W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zabrodzie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zabrodzie zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zabrodzie
Telefon: +48 297571228
Fax: +48 297571261
E-mail: urzad@zabrodzie.pl
WWW: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zabrodzie
Adres korespondencyjny: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zabrodzie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 2024-02-22

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Jurczyk
e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl
Telefon: +48 296423163

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Zabrodzie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Zabrodzie znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie stanowiska obsługujące klientów umieszczone są na parterze.

Aplikacje mobilne
brak

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-02-22

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2020
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2020.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}