W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Karty usług

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Materiały

Karta usługi: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DO-Z
Karta​_Deklaracja​_o​_wysokości​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_–​_DO-Z.pdf 0.20MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DO-Z
Deklaracja​_o​_wysokości​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_–​_DO-Z.pdf 0.23MB
Załącznik do deklaracji: Dane pozostałych współwłaścicieli
dane​_pozostałych​_współwłaścicieli.pdf 0.15MB
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Materiały

Karta usługi: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
KU-RDR.pdf 0.20MB
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wniosek-wpis-RDR.pdf 0.22MB
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wniosek-wpis-RDR.doc 0.03MB
Oświadczenie
oswiadczenie-RDR.pdf 0.12MB
Oświadczenie
oswiadczenie-RDR.docx 0.02MB
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Wydanie protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
{"register":{"columns":[]}}