W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie

Logo Fundusze Europejskie, flaga polski z napisem Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Flaga Unii Europejskiej

Gmina Zabrodzie realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt polega na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, wymianie kotła niskotemperaturowego na kocioł gazowy kondensacyjny, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową projektu są użytkownicy budynków oraz kliencie usług świadczonych w GOPS i bliscy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół, a także wszyscy mieszkańcy Gminy korzystający z rezultatów realizacji projektu w postaci poprawy jakości powietrza.


Beneficjent:

Gmina Zabrodzie

Herb Gminy Zabrodzie: Biały krzyż opleciony cierniem, białe pióro, bała fala. Wszystko na czerwonym tle.

Całkowita wartość projektu:  1 814 757,81 zł

Wysokość dofinansowania:   1 180 330,29zł

Poziom dofinansowania: 80%

Zakończenie realizacji projektu: 31.01.2023

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Zabrodzie poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków służących celom związanym z oświatą i pomocą społeczną, dzięki ich głębokiej modernizacji energetycznej.

W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych
 • poprawa atrakcyjności osadniczej gminy dla obecnych i przyszłych mieszkańców
 • poprawa warunków korzystania z dostępu do oświaty i pomocy społecznej

Zakres rzeczowy:

W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na:

 • termomodernizacji ścian budynku i dachu  
 • wymiana drewnianych okien zewnętrznych
 • wymiana starych drzwi zewnętrznych
 • modernizacji instalacji ogrzewania
 • modernizacji instalacji ciepłej wody
 • modernizacja instalacji oświetlenia
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

Planowane efekty ekologiczne, zgodne z umową o dofinansowanie to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1653,75 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 56,65 MWh/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -
  516 035,53   kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  - 56,65 tony równoważnika CO2/rok
{"register":{"columns":[]}}