W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Czyste Powietrze

Czyste powietrze

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY
(w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

 

 

 

 

Nowy adres strony Portalu Beneficjenta to portal.wfosigw.zgora.pl

Dotychczasowy adres "czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl" będzie przekierowywał na nowy adres portalu.

Osoby, które w przeglądarkach mają zapamiętany stary adres, prosimo o wpisanie i zapisanie nowego.
Pytana i odpowiedzi Programu "Czyste Powietrze"

W zakładce Czyste Powietrze utworzyliśmy dział "Pytania i odpowiedzi", w której umieściliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu wraz z odpowiedziami.

 
WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z Programem Czyste Powietrze „W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.

Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty.
Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
Informacje dla Beneficjentów mających skrzynki pocztowe na serwerach WP i O2

W związku z problemami w otrzymywaniu wiadomości z linkami aktywacyjnymi kont rejestrowanych na Portalu Beneficjenta zgłaszanymi przez uzytkowników serwerów pocztowych Wirtualnej Polski (WP.pl) oraz O2.pl otrzymalismy następującą odpowiedź od Biura Obsługi Klienta WP.


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje,

że instalowane w ramach Programu Czyste Powietrze kotły muszą spełniać wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do Programu: „Wymagania Techniczne”.

Beneficjent ma obowiązek  przedstawić  dokument potwierdzający, że zakupiony kocioł spełnia wymagania programu.
OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Więcej informacji na stronie :

https://portal.wfosigw.zgora.pl/

 

 

Spotkania z mieszkańcami:


Spotkanie w dniu 29.03.2022 r. w miejscowości Lubieszów – Zapraszamy  -

 

 

 

Materiały

Wzór wniosku ,, Czyste Powietrze"
II​_1​_Wzór​_WOD​_CP​_-​_zmiana​_Część​_3.pdf 0.48MB
Ważny komunikat
Ważny​_Komunikat​_!.docx 0.09MB
Informacja 07.06.2023
Informacja​_07062023.pdf 0.17MB
Punkt informacyjny ,,Czyste Powietrze" w Urzedzie Gminy Wymiarki
PUNKT​_INFORMACYJNY.pdf 0.09MB
Informacja
Informacja​_9112022.pdf 0.18MB
Informacja 11.01.2023
Informacje.docx 0.03MB
Informacka 07.04.2023
Informacje​_kwartalne​_2.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}