W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Czyste Powietrze

czyste powietrze

 

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.
W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową
termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić
wnioskodawca.
Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli
przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.
Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY
(w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

Nowy adres strony Portalu Beneficjenta to portal.wfosigw.zgora.pl

Dotychczasowy adres "czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl" będzie przekierowywał na nowy adres portalu.

Osoby, które w przeglądarkach mają zapamiętany stary adres, prosimo o wpisanie i zapisanie nowego.
Pytana i odpowiedzi Programu "Czyste Powietrze"

W zakładce Czyste Powietrze utworzyliśmy dział "Pytania i odpowiedzi", w której umieściliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu wraz z odpowiedziami.

 
WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z Programem Czyste Powietrze „W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.

Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty.
Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
Informacje dla Beneficjentów mających skrzynki pocztowe na serwerach WP i O2

W związku z problemami w otrzymywaniu wiadomości z linkami aktywacyjnymi kont rejestrowanych na Portalu Beneficjenta zgłaszanymi przez uzytkowników serwerów pocztowych Wirtualnej Polski (WP.pl) oraz O2.pl otrzymalismy następującą odpowiedź od Biura Obsługi Klienta WP.


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje,

że instalowane w ramach Programu Czyste Powietrze kotły muszą spełniać wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do Programu: „Wymagania Techniczne”.

Beneficjent ma obowiązek  przedstawić  dokument potwierdzający, że zakupiony kocioł spełnia wymagania programu.
OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Więcej informacji na stronie :

https://portal.wfosigw.zgora.pl/

Materiały

Wzór wniosku ,, Czyste Powietrze"
II​_1​_Wzór​_WOD​_CP​_-​_zmiana​_Część​_3.pdf 0.48MB
Informacja
Informacja.pdf 0.18MB
Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze
Ostrzeżenie​_dla​_wnioskodawców​_i​_beneficjentów​_programu​_Czyste​_Powietrze​_-​_do​_druku.pdf 0.30MB
Informacje​_kwartalne
Informacje​_kwartalne​_124.pdf 0.12MB
Spotkanie - Czyste powietrze 28.12.2023 r.
Ogłoszenie​_na​_stronę​_Czpowietrze.pdf 0.07MB
Oszuści w Czystym Powietrzu
UWAGA​_-​_proceder​_się​_powtarza​_-​_oszuści​_w​_​_Czystym​_Powietrzu​_​_​_​_Wojewódzki​_Fundusz​_Ochrony​_Środowiska​_i​_Gospodarki​_Wodnej​_w​_Zielonej​_Górze.pdf 0.04MB
Informacja w ramach porozumienia nr CP-51/2021 dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”
Informacja​_o​_wizytach.pdf 0.14MB
informacje kwartalne
Informacje​_kwartalne​_4.pdf 0.14MB
Ważny komunikat
Ważny​_Komunikat​_!.docx 0.09MB
Informacja 07.06.2023
Informacja​_07062023.pdf 0.17MB
Punkt informacyjny ,,Czyste Powietrze" w Urzedzie Gminy Wymiarki
PUNKT​_INFORMACYJNY.pdf 0.09MB
Informacja
Informacja​_9112022.pdf 0.18MB
Informacja 11.01.2023
Informacje.docx 0.03MB
Informacka 07.04.2023
Informacje​_kwartalne​_2.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}