W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZY BUDOWIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

oczyszczalnia

WARUNKI DO SPEŁNIENIA

PRZY BUDOWIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

LUB SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

 

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 – Wydział Budownictwa nr tel. 684775801

( więcej informacji można uzyskać dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -10.00 lub od 13.00 – 15.00)

 

1. do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebna jest:

- opinia geologiczna

- zgłoszenie do Wód Polskich ( załatwia się w Żaganiu przy ulicy Rybackiej nr 38 ) zaświadczenie że przyjęto takie zgłoszenie.

- zaświadczenie z urzędu Gminy o braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej

- mapka geodezyjna ( można pobrać w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 19 – na której należy wrysować oczyszczalnię z podaniem odległości od granicy działki i budynku)

- opis oczyszczalni: model, wydajność,

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

 

2. do zgłoszenia budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego potrzebne jest:

- zaświadczenie z urzędu Gminy o braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej

- mapka geodezyjna ( można pobrać w Żaganiu ul. Jana Pawła II 19- z wrysowaniem zbiornika bezodpływowego  i podaniem odległości od granicy działki, budynku)

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

 

2. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 39, trzeba odczekać 21 dni, jeżeli  nie trzeba będzie uzupełnić wniosku można budować. Zgłoszenie jest ważne 3 lata.

Jeżeli załatwisz zgłoszenie możesz ubiegać się o dotację z budżetu Gminy. Więcej informacji w artykule zamieszczonym poniżej

 

 

Dotacje na oczyszczalnie

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

i szczelne zbiorniki bezodpływowe

 

Do  końca czerwca 2023 roku mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i  zbiorniki bezodpływowe, które będą wybudowane w 2023 roku.

Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50 procent wartości wydatków poniesionych na zakup lub zakup wraz z montażem bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50 procent wartości wydatków  Przy budowie przydomowej oczyszczalni, zbiornika bezodpływowego dla budynków jednorodzinnych nie więcej niż 3,5 tys. zł, a dla budynków wielorodzinnych (wspólnot) nie więcej niż 6 tys. zł.

Dotacja nie obejmuje zbiorników bezodpływowych o pojemności mniejszej niż cztery metry sześcienne, kosztów zakupu wyłącznie pojedynczych elementów urządzeń, kosztów wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych, kosztów demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, zbiorników gnilnych, kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji, jak mapy, badania wodno–gruntowe, projektowanie i innych opłat, a także kosztów eksploatacji i konserwacji.

Dofinansowanie obejmuje tylko te koszty, które zostaną poniesione po podpisaniu umowy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać Urzędzie Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68 – 131 Wymiarki  pok. nr 2 , I piętro lub pod numerem telefonu  68 360 40 45 wew. 22.

 

                                                                                                             

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                        /-/ Lech Miszewski

                                      

 

Materiały

Wniosek
wzór​_wniosku​_.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}