W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/ zaproszenie

Informuję, że w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2, odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Wiśniew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew,
 2. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew i zagospodarowania tych odpadów,
 3. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie objęcia organizacją odbioru odpadów komunalnych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 4. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej,
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz określenia stawki podwyższonej.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

/-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji LVII/2022
ogłoszenie​_o​_sesji​_RG.docx 0.03MB
przyjęty​_porządek​_obrad
przyjęty​_porządek​_obrad.pdf 0.18MB
Głosowanie - Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_g
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_g)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie -Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie -Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie - Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_j)​_
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_j)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LVII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LVII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2022 13:48 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/ zaproszenie 2.0 12.12.2022 14:05 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/ zaproszenie 1.0 05.12.2022 13:48 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}