W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja NR LVII/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 grudnia 2022 roku

Ogłoszenie/ zaproszenie

Informuję, że w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2, odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Wiśniew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew,
 2. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew i zagospodarowania tych odpadów,
 3. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie objęcia organizacją odbioru odpadów komunalnych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 4. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej,
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz określenia stawki podwyższonej.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

/-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji LVII/2022
ogłoszenie​_o​_sesji​_RG.docx 0.03MB
przyjęty​_porządek​_obrad
przyjęty​_porządek​_obrad.pdf 0.18MB
Głosowanie - Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_g
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_g)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie -Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie -Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_h)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Głosowanie - Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_j)​_
Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_sesji​_w​_punkcie​_6​_podpunktu​_j)​_podjęcie​_uchwały.pdf 0.03MB
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LVII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LVII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2022 13:48 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/ zaproszenie 2.0 12.12.2022 14:05 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/ zaproszenie 1.0 05.12.2022 13:48 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/353/2022

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13661

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13661

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/353/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_Regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_porządku​_na​_terenie​_Gminy​_Wiśniew.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/353/2022
uchwała​_LVII.353.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:49 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/353/2022 4.0 16.01.2023 13:05 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/353/2022 3.0 15.12.2022 08:03 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/353/2022 2.0 14.12.2022 10:17 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/353/2022 1.0 12.12.2022 13:49 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/354/2022

w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew i zagospodarowania tych odpadów

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13662

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13662

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/354/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/354/2022
uchwała​_LVII.354.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:51 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/ Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/354/2022 4.0 16.01.2023 13:07 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/354/2022 3.0 15.12.2022 08:03 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/354/2022 2.0 14.12.2022 10:17 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/354/2022 1.0 12.12.2022 13:51 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/355/2022

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie objęcia organizacją odbioru odpadów komunalnych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13663

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13663

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/355/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_utraty​_mocy​_obowiązującej​_uchwały​_w​_sprawie​_objęcia​_organizacją​_odbioru​_odpadów.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/355/2022
uchwała​_LVII.355.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:52 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/355/2022 4.0 16.01.2023 13:11 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/355/2022 3.0 15.12.2022 08:04 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/355/2022 2.0 14.12.2022 10:19 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/355/2022 1.0 12.12.2022 13:52 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/356/2022

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13664

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13664

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/356/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_utraty​_mocy​_obowiązującej​_uchwały​_w​_sprawie​_ustalenia​_rocznej​_ryczałtowej​_stawki​_opłaty.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/356/2022
uchwała​_LVII.356.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:53 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec / Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/356/2022 4.0 16.01.2023 13:11 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/356/2022 3.0 15.12.2022 08:04 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/356/2022 2.0 14.12.2022 10:20 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/356/2022 1.0 12.12.2022 13:53 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/357/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13665

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13665

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/357/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_wzoru​_deklaracji​_o​_wysokości​_opłat​_za​_gospodarowanie.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/357/2022
uchwała​_LVII.357.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:54 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/357/2022 3.0 15.12.2022 08:05 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/357/2022 2.0 14.12.2022 10:20 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/357/2022 1.0 12.12.2022 13:54 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/358/2022

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz określenia stawki podwyższonej

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13666

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13666

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/358/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_zagospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/358/2022
uchwała​_LVII.358.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:56 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/358/2022 3.0 15.12.2022 08:05 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/358/2022 2.0 14.12.2022 10:22 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/358/2022 1.0 12.12.2022 13:56 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/359/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13667

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13667

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/359/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwały​_w​_sprawie​_terminu,​_częstotliwości​_i​_trybu​_uiszczania​_opłaty.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/359/2022
uchwała​_LVII.359.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:57 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec /Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/359/2022 4.0 16.01.2023 13:23 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/359/2022 3.0 15.12.2022 08:05 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/359/2022 2.0 14.12.2022 10:23 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/359/2022 1.0 12.12.2022 13:57 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/360/2022

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/360/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_budżetu​_gminy​_Wiśniew​_na​_2022​_rok.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/360/2022
uchwała​_LVII.360.2022.pdf 0.68MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:58 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/360/2022 2.0 12.12.2022 14:03 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/360/2022 1.0 12.12.2022 13:58 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/361/2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 – 2036

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/361/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_zmian​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Wiśniew​_na​_lata​_2022-2036.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/361/2022
uchwała​_LVII.361.2022.pdf 1.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 13:59 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/361/2022 2.0 12.12.2022 14:04 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/361/2022 1.0 12.12.2022 13:59 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr LVII/362/2022

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

13668

- Data ogłoszenia:

14 grudnia 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13668

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały LVII/362/2022
Podjęcie​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_stawki​_za​_1​_kilometr​_przebiegu​_pojazdu​_do​_zwrotu​_rodzicom​_kosztów​_przewozu.pdf 0.03MB
Uchwała Nr LVII/362/2022
uchwała​_LVII.362.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:01 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/ Bożena Wyrębek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LVII/362/2022 4.0 16.01.2023 13:06 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/362/2022 3.0 15.12.2022 08:06 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/362/2022 2.0 14.12.2022 10:21 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr LVII/362/2022 1.0 12.12.2022 14:01 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji LVII/2022

Materiały

PROTOKÓŁ​_Z​_LVII​_SESJI​_-​_8​_grudnia​_2022
PROTOKÓŁ​_Z​_LVII​_SESJI​_-​_8​_grudnia​_2022.pdf 0.30MB
Głosowanie za przyjęciem protokołu sesji LVII/2022
Przyjęcie​_protokołu​_LVII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew​_z​_dnia​_8​_grudnia​_2022​_r.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2023 13:39 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji LVII/2022 1.0 04.01.2023 13:39 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}