W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Świetlica środowiskowa w Straszydlu

Otwarcie świetlicy środowiskowej

W dniu 5 grudnia 2022 roku z udziałem władz Gminy Lubenia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicielami lokalnej społeczności  została oficjalnie otwarta Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Lubenia w formie Świetlicy Środowiskowej. Placówka Wsparcia Dziennego powstała w ramach projektu „Wyrównywanie szans na lepsze jutro” realizowanego przez Gminę Lubenia w partnerstwie z Fundacją im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: VIII aktywna integracja, Działanie 8.9 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, Wójt Gminy Lubenia Adam Skoczylas, Skarbnik Gminy Lubenia Bożena Wojnar, Kierownik GOPS w Lubeni Bogusława Skowron i Prezes Fundacji Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego Marek Pankiewicz. W uroczystości wzięli również udział Przewodniczący Rady Gminy Lubenia Feliks Solecki, pracownicy Świetlicy Środowiskowej: Kierownik PWD Anna Bocek i wychowawca Małgorzata Fleszar, oraz  pracownicy socjalni GOPS w Lubeni a także uczestnicy projektu - podopieczni świetlicy, rodzice i zaproszeni goście. W miłej atmosferze, wśród zapewnień o dalszej współpracy dokonano oficjalnego otwarcia placówki.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}