W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Charakterystyka Gminy

Gmina Lubenia położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim. Gmina od północnego-wschodu graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa podkarpackiego – Rzeszowem. Według danych Urzędu Gminy Lubenia na koniec 2022 roku powierzchnia ogółem gminy wynosiła 54,9 km2 , natomiast zamieszkiwało ją 6 456 osób.

Gmina Lubenia graniczy: od południowego wschodu z Gminą Błażowa, od północnego wschodu z gminami Tyczyn oraz Rzeszów, od północnego zachodu z Miastem i Gminą Boguchwała, od zachodu z Gminą Czudec (powiat strzyżowski), a od południowego zachodu z Gminą Niebylec (powiat strzyżowski).

Zgodnie ze Statutem Gminy Lubenia gmina podzielona jest na 4 jednostki pomocnicze (sołectwa). Sołectwami gminy są: Lubenia, Siedliska, Sołonka i Straszydle. Według danych z Urzędu Gminy Lubenia największym powierzchniowo sołectwem jest Straszydle, które zajmuje 20,22 km2 , co stanowi 36,8% powierzchni gminy. Największa liczba ludności zamieszkiwała w 2022 roku sołectwo Lubenia – 2 444 osób. Najmniejszą powierzchniowo jednostką jest sołectwo Siedliska o powierzchni 9,00 km2 – zajmujące 16,4% terenu gminy. Natomiast pod względem liczby ludności w 2022 roku najmniejsze było sołectwo Sołonka – zamieszkiwało je 450 osób, co stanowiło 6,9% ogółu mieszkańców gminy.

Materiały

Strategia rozwoju gminy na lata 2017-2027
strategia-rozwoju-gminy-na-lata-2017-2027.pdf 1.93MB
Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
DIAGNOZA-LPR-17-23.pdf 7.76MB
Lokalny Program Rewitalizacji
LPR​_Lubenia​_17-23.pdf 5.43MB
Liczba ludności gminy
Liczba​_ludności​_gminy.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}