W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program żywnościowy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Krośnie zajmuje się rozprowadzaniem żywności dla rodzin i osób potrzebujących z terenu naszej Gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni zajmuje się wydawaniem skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz jednocześnie wystąpieniu okoliczności z art. 7 ustawy do pomocy społecznej m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, sieroctwo, wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynosi 220% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 1320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}