W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jaz – bystrotok z szykanami – zwany popularnie „zaporą”

Zapora wodna w Lubeni

Projekt opracowało Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Lublinie na zlecenie Powiatowego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Rzeszowie. Przy projektowaniu budowli wykorzystano:

  1. Badania geologiczne i pomiary terenowe w miejscowości Lubenia.
  2. Badania modelowe wykonane w 1966 i 1967 roku przez Polską Akademię Nauk – Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku.
  3. Doświadczenia Amerykańskich naukowców przy projektowaniu  i wykonywaniu takich budowli

Jest to budowla projektowana i wykonana jako pierwsza tego typu budowla w Polsce. Celem budowy zapory było zahamowanie erozji dennej i bocznej potoku Lubenka (dł – 14,6 km). Erozja spowodowała powstanie głębokiego wąwozu, który miał tendencję do zwiększania swojego przekroju i głębokości potoku.  Budowla była wykonana w latach w latach 1968-70 odbiór 5 listopada 1970 roku). Wykonawcą robót było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Rzeszowie.
Przy budowie bystrza wykorzystano:

  • 513 m3 żwiru, 269 m3 piasku, 150 m3 tłucznia kamiennego,271 m3 kamienia łamanego ciężkiego, 18 m3 bali i desek, 174 tony cementu,335 mb faszyny wiklinowej i leśnej, 6,8 m3 krawędziarki,11,5 m3 drewno okrągłe, 9500 szt paliki, 23,2 ton stali zbrojeniowej o średnicy 6-40 mm

Bilans robót ziemnych:

  • 8762 m3 – wykopy
  • 10826 m3 – nasypy łącznie z zasypem starego koryta
  • 4632 m3 – dowóz mas ziemnych ze względu na erozję, szkody powodziowe i brak miejsc na magazynowanie mas ziemnych.

Wykonana budowla o rzędnych piętrzenia  217.00 m.n.p.m.  Rzędna wody dolnej 213.00 m.n.p.m. zmniejszyły spadek o 4,00 m. Światło budowli 12x3 m. Koszt wykonania bystrza z odcinkową regulacją potoku wynosi wg cen z 1970 r. – 2 986 150,00 zł

{"register":{"columns":[]}}