W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja

INFORMACJA

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA KONTROLI POSIADANIA UMÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399  ze zm.), odgórnie został nałożony na Wójta obowiązek prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków .

Kontrole będą polegały na:

  • okazaniu umów zawartych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubenia oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonaną usługę (posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków);

Kontrole przeprowadzane będą, przez pracowników upoważnionych przez Wójta Gminy Lubenia w siedzibie Urzędu Gminy, Lubenia 131,  w pokoju nr 19, 20, 22 w dniach i godzinach jego pracy, poprzez okazanie przez właścicieli nieruchomości (osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę) powyżej wskazanych umów i dowodów uiszczania opłat.  Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie protokół.

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie w siedzibie Urzędu Gminy Lubenia wymaganych dokumentów.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 17 8755091; 17 8503927.

 

{"register":{"columns":[]}}