W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wynik naboru wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

znaczek informacja

Gmina Leżajsk, informuje, iż w ramach ogłoszonego naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leżajsk, do Urzędu Gminy w Leżajsku wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wstępnych wniosków o zgłoszenie przez Gminę Leżajsk zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 6 marca 2023 roku wnioski złożyli:

  • Lasy Państwowe
  • Agnieszka Dec
  • Parafia św. Michała Archanioła w Giedlarowej
  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie
  • Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert, Wójt Gminy Leżajsk podjął decyzję o złożeniu wniosków do konkursu o przyznanie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla wszystkich 5 ofert.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie ww. projektów przez Gminę Leżajsk w ramach naboru wniosków do konkursu o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku nieuzyskania przez Gminę Leżajsk dofinansowania (promesy inwestycyjne udzielane przez BGK) dotacje nie zostaną przyznane.

{"register":{"columns":[]}}