W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kontakt

Kontakt do Urzędu

Urząd Gminy Leżajsk

ul. Łukasza Opalińskiego 2

37-300 Leżajsk

 

e-mail: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl

adres skrzynki e-puap:

/mo6hpf2145/skrytka - stary adres

/mo6hpf2145/skrytkaESP - podstawowa skrzynka Urzędu

/mo6hpf2145/eurzad - dedykowana skrzynka do obsługi portalu "Sprawdz i zapłać podatki"

 

tel: 172406200

 

Urząd Gminy Leżajsk    Numer          telefonu        Numer pokoju
Wójt Gminy Leżajsk
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
17 240 62 00 sekretariat
Skarbnik Gminy 17 240 62 13  
Referat Stanowisko Numer telefonu Numer pokoju
Referat Podatków i Opłat Kierownik referatu 17 240 62 12 2
Księgowość podatkowa 17 240 62 08 -
Kasa 17 240 62 11 3
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich Dowody i meldunki 17 240 62 05 7
Punkt Obsługi Klienta Działalność gospodarcza, alkohol 17 240 62 06 6
Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami
Ochrona środowiska 17 240 62 03 5
Gospodarka odpadami 17 240 62 26 5
Referat Mienia Komunalnego
i Rolnictwa
Kierownik referatu 17 240 62 02 10
Gospodarka lokalami i budynkami 17 240 62 44 11
Gospodarka nieruchomościami

17 240 62 46
17 240 62 38

11
Leśnictwo i rolnictwo 17 240 62 33 10
Referat Rozwoju, Inwestycji
i Zarządzania Drogami
Kierownik referatu 17 240 62 41 -
Drogi 17 240 62 07 -
Fundusze pomocowe 17 240 62 40 -
Inwestycje – przygotowanie, realizacja, rozliczenie 17 240 62 32
17 240 62 36
-
Odnawialne źródła energii (OZE) 17 240 62 34 5
Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego Planowanie przestrzenne 17 240 62 39 5
Referat Budżetu i Finansów Kierownik referatu 17 240 62 14 -
Księgowość budżetowa 17 240 62 16 -
Zarządzanie majątkiem 17 240 62 16 -
Płace i rozrachunki 17 240 62 15 -
Referat Obsługi Finansowej Jednostek Kierownik referatu- Główny księgowy jednostek 17 240 62 19 -
Obsługa finansowa jednostek oświatowych 729 886 332 -
Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty Sprawy oświatowe 17 240 62 43
17 240 62 47
-
Referat Organizacyjno-Administracyjny Kierownik referatu 17 240 62 24 -
Kadry 17 240 62 24 -
Obsługa kadrowo-płacowa jednostek oświatowych 729 882 997 -
Biuro Rady 17 240 62 10 -
Obsługa Urzędu 17 240 62 27 -
Kultura i promocja Stanowisko ds. społecznych i kultury 17 240 62 35 -
Stanowisko ds. promocji 17 240 62 35 -
Zarzadzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe, obronność, ochrona p-poż 17 240 62 25 -
Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Komendant Gminnych OSP 17 240 62 25
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne 17 240 62 29 -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
e-mail: gops.sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl
Dział Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 17 240 61 49 -
Księgowość

17 240 61 42
17 240 61 43

-
PRACOWNICY SOCJALNI
Chałupki Dębniańskie, Hucisko, Maleniska 17 240 61 43 -
Biedaczów, Gwizdów 17 240 61 44 -
Dębno, Piskorowice,
przemoc, niebieska karta
17 240 61 41 -
Stare Miasto, Przychojec,
Karta Dużej Rodziny
17 240 61 45 -
Brzóza Królewska 17 240 61 41 -
Giedlarowa 17 240 61 45
17 240 61 46
-
Wierzawice 17 240 61 48 -
Dodatki mieszkaniowe 17 240 61 43 -
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 17 240 61 47 -
{"register":{"columns":[]}}