W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk (dalej: „Serwis”). Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gmina Leżajsk z siedzibą pod adresem ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk, REGON: 690581732, NIP: 816-15-93-943, adres e-mail: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ I UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Daniela Panka. Można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@poczta.gminalezajsk.pl.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z  naszych usług, zostaną Państwo poproszeni o podanie Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez Gminę we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Za pomocą naszej strony internetowej mogą Państwo skorzystać z poniższych usług:

 • obsługa zapytań i udzielania odpowiedzi;
 • otrzymywanie komunikatów informacyjnych związanych z życiem Gminy Leżajsk, wydarzeniami i zagrożeniami na terenie Gminy;
 • korzystanie z Elektronicznego Systemu Obsługi Podatkowej.

Podstawa przetwarzania danych:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w ramach: Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych lub Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podanie danych:

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do korzystania z naszych usług.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi;
 • brak możliwości otrzymywania komunikatów informacyjnych związanych z życiem Gminy Leżajsk, wydarzeniami i zagrożeniami na terenie Gminy;
 • brak możliwości korzystania z Elektronicznego Systemu Obsługi Podatkowej.

Możliwość cofnięcia zgody:

Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W naszym Serwisie nie dokonujemy profilowania.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Zautomatyzowanego przetwarzania dokonujemy jedynie w celu wykonania usługi przesyłania komunikatów informacyjnych związanych z życiem Gminy Leżajsk, wydarzeniami i zagrożeniami na terenie Gminy.

Proszę pamiętać, że zgodę w każdej chwili mogą Państwo odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwo zgody pozostaje zgodne z prawem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane państwom trzecim.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia; lub
 • ograniczenia przetwarzania.

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po odwołaniu takiej zgody Państwa dane zostaną usunięte z bazy i nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Obsługa zapytań i udzielanie odpowiedzi

Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa zapytań i udzielanie na nie odpowiedzi.

Wysyłając do nas wiadomość będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane do nas wiadomości).

Jest możliwe, że na tym etapie będziemy potrzebować innych nie dających się w tym momencie przewidzieć kategorii danych, jakie będą niezbędne do rozpoznania sprawy, którą do nas Państwo skierowali.

Podanie Państwa danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę przesłanej wiadomości. Skutkiem tego może być pozostawienie Państwa wiadomości bez rozpoznania.

Przesyłanie komunikatów informacyjnych związanych z życiem Gminy Leżajsk, wydarzeniami i zagrożeniami na terenie Gminy

Celem przetwarzania danych osobowych jest powiadamianie użytkowników systemu o wydarzeniach i zagrożeniach na terenie Gminy.

Po wyrażeniu zgody użytkownik systemu będzie otrzymywał komunikat SMS lub komunikat głosowy lub komunikat przez aplikację mobilną lub wiadomość e-mail. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Zgodę można cofnąć w każdym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz bez profilowania.

Podanie Państwa danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia skorzystanie z tej usługi.

Dane osobowe będą przesłane do podmiotu VMBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Pl. Wolnica 13/10 wyłącznie w celu realizacji usługi dostarczenia komunikatu.

Elektroniczny System Obsługi Podatkowej

Celem przetwarzania danych osobowych przez Elektroniczny System Obsługi Podatkowej jest umożliwienie dostępu  do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, aktualnego stanu zobowiązań i dokonania ich płatności. System umożliwia przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, całodobowo, bez wychodzenia z domu.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne jest założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.

Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby obsługi działań, na które Państwo wyrazili zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Zgodę można cofnąć w każdym czasie.

Obsługę informatyczną Portalu powierzyliśmy firmie e-instytucja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowskiej 58, 00-545. Dostęp do Państwa danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych.

ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku chęci kontaktu z Administratorem, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl.

 

{"register":{"columns":[]}}