W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komputery z internetem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - rusza nabór wniosków

Gmina Leżajsk oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z terenów miejscowości: Piskorowice, Rzuchów, Przychojec z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Niebieski plakat

Mieszkańcy Gminy Leżajsk zatrudnieni w byłych PGR w w/w miejscowościach, którzy są zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie oświadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Leżajsk oraz na stronie internetowej GOPS-u w Leżajsku.

Załączniki poniżej:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

 

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR z terenu całej Polski. Na każdy zestaw – komputer i internet – pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. złotych

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w GOPS Leżajsk (pokój nr 8) w terminie do 29 października 2021 r.  (w godzinach pracy urzędu).

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku pod numerem telefonu: 729 882 997 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Materiały

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego.doc 0.15MB
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobierających​_nauki​_w​_roku​_szkolnym​_20212022​_którzy​_ukończyli​_18​_rok​_życia).doc 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}