W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia cmentarza parafialnego w Starym Mieście, Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2021 poz.741) oraz uchwały nr XLVII/289/2017Rady Gminy Leżajsk z dnia 18 maja 2017 roku

Informacja

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia cmentarza parafialnego w Starym Mieście,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia cmentarza parafialnego w Starym Mieście, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.05.2021 r. do 08.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37‑300 Leżajsk  w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Leżajsku oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu28.05.2021r. o godz. 13:00.  Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej urzędu gminy Leżajsk https://www.gminalezajsk.pl/.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leżajsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2021 r.

 

Materiały

Obwieszczenie
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.04.2021 14:46 promocja@poczta.gminalezajsk.pl
Pierwsza publikacja:
30.04.2021 14:46 promocja@poczta.gminalezajsk.pl