W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska – etap I – część B

Napis ogłoszenie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr 23/2018 Rady Gminy Leżajsk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska ‑ etap I, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska – etap I – część Bwraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.09.2021 r. do 14.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37‑300 Leżajskw godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:00. Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej urzędu gminy Leżajsk https://www.gminalezajsk.pl/.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leżajsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r.