W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Maleniska

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Maleniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.06.2021 r. do 16.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37‑300 Leżajsk w godzinach pracy urzędu.

Informacja

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 01.07.2021 r. o godz. 10:00. Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej urzędu gminy Leżajsk https://www.gminalezajsk.pl/.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leżajsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r.

Więcej informacji na stronie https://uglezajsk.bip.gov.pl/planowanie-przestrzenne/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-wsi-maleniska.html