W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nauka języka migowego – nabór wniosków

Od kwietnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia elektroniczny nabór wniosków na dofinansowanie kosztów nauki języka migowego. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. osoby z zaburzeniami słuchu i członkowie ich rodzin. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje naukę języka migowego oraz szkolenia z innych środków komunikowania się dla m.in. osób z zaburzeniami słuchu.

komunikat

Na co?
Dofinansowanie można uzyskać do kosztów szkolenia:

  • z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną;
  • z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno-przestrzennego;
  • z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;
  • ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;
  • na tłumacza-przewodnika. 

Dla kogo?
O  wsparcie ubiegać mogą się osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, członkowie ich rodzin oraz mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Wniosek można złożyć: 

  • w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) – przez cały rok lub
  • w postaci elektronicznej – od 1 kwietnia 2023 roku w systemie iPFRON+.

Aby złożyć  wniosek online należy wejść na stronę internetową iPFRON+ i w lewym górnym rogu kliknąć „Dodaj nowy wniosek”. Następnie trzeba zalogować się do systemu za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP lub e-dowodu. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut. 

Ile można otrzymać?
Osoby, które mają trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, mogą otrzymać nie więcej niż 95 proc. kosztów szkolenia. Natomiast członkowie ich rodzin oraz osoby mającej z nimi stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90 proc. kosztów szkolenia. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie faktury lub rachunku, dowodu wpłaty udziału własnego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz informacji o liczbie godzin szkolenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach gov.pl oraz w serwisie iPFRON+. 

{"register":{"columns":[]}}