W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie!

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Potańcówki Wiejskie

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

Założeniem programu jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 maja i będzie trwał do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie –  planowane jest na koniec lipca.
Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej :

Potańcówki Wiejskie – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (nikidw.edu.pl)

Materiały

Regulamin Programu Potańcówki Wiejskie
Regulamin-Programu-Potancowki-Wiejskie.pdf 0.26MB
Wzór Wniosku Potańcówki Wiejskie
wzor-wniosku-Potancowki-Wiejskie.pdf 0.15MB
Wzór Umowy Potańcówki Wiejskie
wzor-umowy-Potancowki-Wiejskie.pdf 0.19MB
Wzór Sprawozdania Potańcówki Wiejskie
wzor-sprawozdania-Potancowki-Wiejskie.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}