W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o projekcie

        logo                                                                       

„Zwiększenie ochrony ekosystemów poprzez usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk” projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy:  Środowisko.

Opis Projektu

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności prowadzenia działań mających na celu eliminację zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego związanego z istnieniem stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk.

Na terenie Gminy Leżajsk barszcz Sosnowskiego występuje na powierzchni 58,64 ha, w tym 57,38 ha to grunty należące do osób prywatnych i 1,26 ha grunty należące do gminy. Stanowiska barszczu zlokalizowane są w miejscowości Stare Miasto, Przychojec i Dębno.

W projekcie zaplanowano zastosowanie metody kombinowanej mechaniczno – chemicznej. Metoda chemiczna polegać będzie na zastosowaniu środków chemicznych za pomocą opryskiwaczy plecakowych w miejscach dużych, rozległych skupisk roślin oraz mazaczy herbicydowych lub wstrzykiwanie herbicydów w łodygi, tam gdzie występują pojedyncze egzemplarze. Takie działanie pozwoli wyeliminować negatywne oddziaływanie herbicydów na środowisko. Metoda mechaniczna polegać będzie na przecinaniu szyjki korzeniowej. Metoda ta jest określana jako jedyna metoda mechaniczna, która powoduje śmierć rośliny. Obumarcie następuje na skutek uszczuplenia zasobów odżywczych magazynowanych w korzeniu. Zabieg polega na przecięciu korzenia ostrym szpadlem. Metod ta będzie stosowana w stosunku do pojedynczych osobników. Działania będą realizowane od marca 2022 do kwietnia 2024 r.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na przeprowadzenie skoordynowanych działań zmierzających do likwidacji źródeł rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego oraz kontrolę występowania tego gatunku w środowisku. Systematyczne powtarzanie zabiegów przez kilka lat daje szanse na powstrzymanie dalszego rozwoju inwazji. Utylizacja wyciętych roślin odbywać się będzie poprzez wywóz na składowisko odpadów.

Cel realizacji Projektu:

Ochrona różnorodności biologicznej i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu roślin gatunku barszcz Sosnowskiego poprzez jej zwalczanie na terenie Gminy Leżajsk.

Efekty Projektu:

- ograniczenie populacji barszczu Sosnowskiego,

- odnowa i zachowanie bioróżnorodności i ochrona siedlisk

- wzrost świadomości społeczeństwa o zagrożeniach jakie niesie barszcz Sosnowskiego

Całkowita wartość projektu: 2 377 146,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 2 377 146,00 PLN

Dofinansowanie: 2 020 574,10 PLN

Link do strony internetowej funduszy EOG:

www.eegrants.org.pl

{"register":{"columns":[]}}