W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO luty 2023 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  - LUTY 2023R.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w  Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Tel. 729 057 837

w terminie od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do                      31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 roku.

 Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku
  • Wykaz faktur
  • Wypełnione oświadczeni do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z ubieganiem się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie
  • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

  • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)).

Materiały

Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2023.pdf 1.16MB
Wykaz faktur
wykaz​_faktur​_2023.docx 0.01MB
Oświadczenie o dzierżawie gruntów rolnych
Oswiadczenie​_DZIERŻAWA.docx 0.01MB
Oświadczenie o pomocy de minimis
Formularz​_akcyza​_pomoc​_de​_minimis​_2023.doc 0.04MB
Oświadczenie w przypadku pomocy innej niż de minimis.doc
Oświadczenie​_akcyza​_pomoc​_inna​_niż​_de​_minimis.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}