W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sezonie zimowym 2023/2024

ZAPYTANIE O CENĘ

BGP/ZW-U/185/2023

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usług: 

 

Przedmiot  zamówienia:

Odśnieżanie ulic na działkach gminnych, dróg gminnych i przystanków autobusowych             w ramach zadania zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sezonie zimowym 2023/2024.

 

Kryterium oceny ofert: cena brutto za 1 godzinę wykonywania usług odśnieżania / posypywania piaskiem / usuwania piasku.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

3.1. Zamówienie obejmuje odśnieżanie oraz likwidowanie śliskości nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem ulic na działkach gminnych i dróg gminnych o łącznej długości ok. 45 km oraz zatok i placów przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

3.2. Zakres usług zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych obejmuje również usunięcie piasku pozostałego na nawierzchniach ulic i dróg gminnych po wykonywaniu posypywania.

3.3. Odśnieżanie i posypywanie należy wykonywać bez wezwania w przypadku stwierdzenia wystąpienia gołoledzi dróg i utrzymywania się śniegu i lodu na drogach, do godz. 7.00 rano, oraz    w ciągu dnia w przypadku utrzymywania się opadów.            

3.4. Odśnieżanie i posypywanie należy wykonywać również na wezwanie telefoniczne od pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim odpowiedzialnych za kontakt z wykonawcą. Rozpoczęcie prac musi nastąpić w ciągu jednej godziny od chwili wezwania/zgłoszenia.

3.5. Usuwanie piasku pozostałego z posypywania należy wykonywać na wezwanie telefoniczne od pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim odpowiedzialnych za kontakt z Wykonawcą.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z profesjonalnego sprzętu, w tym z pługów zamontowanych na nośnikach oraz do zapewnienia materiałów w ilości gwarantującej wykonanie zadania.

3.7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych/ niskie temperatury, zawieje, zamiecie śnieżne itp.

3.8. Ulice i drogi gminne, przy których usytuowane są przystanki autobusowe oraz ulice i drogi gminne na trasie przejazdu autobusów szkolnych wraz z przystankami podlegają odśnieżaniu             i posypywaniu piaskiem w pierwszej kolejności.

 

4. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

- wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykaże doświadczenie w wykonywaniu analogicznych usług przedkładając referencje od przynajmniej 1 podmiotu.  

 

 

5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”, w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można:

- osobiście u zamawiającego,  

-  przesyłką pocztową lub kurierską,

na adres:

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Na kopercie należy umieścić napis:

OFERTA: Odśnieżanie 2023/2024

 

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 31.10.2023 r. (wtorek) do godz. 12.00.

Materiały

Treść zapytania o cenę
Zapytanie​_o​_cenę​_-​_odśnieżanie​_dróg​_gminnych.PDF 1.17MB
Druk oferty
Druk​_Oferta​_odśnieżanie​_2023-2024.doc 0.05MB
Wzór umowy
Wzór​_umowy​_-​_odśnieżanie.PDF 3.94MB
{"register":{"columns":[]}}