W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdania za 2022 rok

ZARZĄDZENIE  NR  107/2023

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 08 maja 2023 roku

 

 

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) – ustalam co następuje:

 

 

 

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Materiały

Publikacja sprawozdania
Zarządzenie10720232023-05-08​_-​_publikacja​_sprawozdania​_Urzędu.doc 0.03MB
Sprawozdanie finansowe
Zarządzenie10720232023-05-08​_-​_sprawozdanie​_finansowe​_Urzędu​_Miejskiego.pdf 5.26MB
{"register":{"columns":[]}}