W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wszczęcię postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW

Kamieniec Ząbkowicki, 29.09.2021

RBGP.6220.04.2021

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki pn.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, wraz z kablami sterowania                       i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Kamieniec Ząbkowicki I działka nr ew. 61.

 

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie jest Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim                 w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, tel. 729 057 850, od dnia 30.09.2021 r. codziennie w godzinach pracy Urzędu t.j. w poniedziałek od 730 do 1600, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1500.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski w formie pisemnej w zakresie dotyczącym przedmiotu postępowania                  w siedzibie Urzędu, pocztą, drogą mailową na adres: aftarczuk@kamienieczabkowicki.eu lub telefonicznie pod numerem 729 057 850.

Równocześnie uznaje się, że strony zostały skutecznie powiadomione o wszczęciu postępowania po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
  2. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim bip.kamienieczabkowicki.eu
  3. a/a RBGP-PA

Sprawę prowadzi z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Piotr Aftarczuk tel. 729 057 850

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2021 07:39 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Aftarczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wszczęcię postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW 1.0 04.10.2021 07:39 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}